Αναγνωριστικό άρθρου : 00192272 / Τελευταία τροποποίηση : 28/08/2019

Πώς μπορείτε να διακρίνετε αν μια τηλεόραση είναι ή δεν είναι Android

  Η σειρά των τηλεοράσεών μας Bravia μπορεί να χωριστεί σε δύο διακριτές κατηγορίες, τις τηλεοράσεις Android και τις τηλεοράσεις που δεν είναι Android. Για να προσδιορίσετε σε ποια κατηγορία ανήκει η τηλεόρασή σας, μεταβείτε στο μενού HOME (Αρχικό) της τηλεόρασης και συγκρίνετέ το με τις εικόνες που εμφανίζονται παρακάτω.

  Οθόνες μενού HOME (Αρχικό) τηλεοράσεων Android

  Πιέστε το κουμπί HOME στο τηλεχειριστήριο, για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού της αρχικής οθόνης.

  Επάνω σειρά Σειρά εφαρμογών

   

  Αρχική οθόνη (Android 8.0 Oreo)

   

  Οθόνες μενού HOME (Αρχικό) τηλεοράσεων που δεν είναι Android

  Πιέστε το κουμπί HOME στο τηλεχειριστήριο, για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού της αρχικής οθόνης.

  Μενού αρχικής οθόνης (A)Μενού αρχικής οθόνης (B)

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αρχικές οθόνες των τηλεοράσεων που δεν είναι τηλεοράσεις Android μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο και τις διαθέσιμες εφαρμογές.