Αναγνωριστικό άρθρου : 00253742 / Τελευταία τροποποίηση : 18/11/2020

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων με τη συνεχή επανεκκίνηση της τηλεόρασης Android TV 2020 της Sony

  Αν ένας πελάτης δεν χρησιμοποιεί το πρότυπο HbbTV και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, αφού δοκιμάσει τα βήματα που προτείνονται σε αυτό το άρθρο, συμβουλέψτε τον να απενεργοποιήσει το πρότυπο HbbTV.

  Η τηλεόραση Sony 2020 Android TV που διαθέτετε κάνει συνεχώς επανεκκίνηση;

  Αν η τηλεόραση Sony Android TV που διαθέτετε κάνει συνεχώς επανεκκίνηση ή, με άλλα λόγια, έχει κολλήσει σ’ έναν ατελείωτο κύκλο επανεκκινήσεων, ίσως να πρέπει να εκτελέσετε αναγκαστική εργοστασιακή επαναφορά.

  Το πρόβλημα συνεχούς επανεκκίνησης μπορεί να προκύψει, όταν το λογισμικό της τηλεόρασης αντιμετωπίζει σφάλμα έπειτα από ενημέρωση υλικολογισμικού και εσείς δεν μπορείτε να εκτελέσετε την τυπική εργοστασιακή επαναφορά.

  Αν η τηλεόρασή σας αρχίσει να κάνει συνεχώς επανεκκίνηση, θα εμφανίσει την ακόλουθη οθόνη εκκίνησης:

  Επανεκκίνηση Marshmallow

  Τρόπος εκτέλεσης αναγκαστικής εργοστασιακής επαναφοράς με τα κουμπιά της τηλεόρασης

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Με την αναγκαστική εργοστασιακή επαναφορά δεδομένων καταργούνται όλες οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις της τηλεόρασης, καθώς και οι εφαρμογές που έχετε κατεβάσει, τα δεδομένα συστήματος, η ταξινόμηση καναλιών και οι ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου. Τα δεδομένα επίδειξης λιανικής πώλησης στα μοντέλα ZH8 θα διαγραφούν επίσης από τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης. Αν έχετε πρόσβαση στο μενού της τηλεόρασης, εκτελέστε μια εργοστασιακή επαναφορά δεδομένων.

  Πριν ξεκινήσετε μια αναγκαστική εργοστασιακή επαναφορά

  • Για τη διαδικασία αυτήν ενδέχεται να χρειάζονται δύο άτομα.
  • Η θέση των κουμπιών διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο τηλεόρασης.
  • Αφού εκτελέσετε την αναγκαστική εργοστασιακή επαναφορά, ίσως να μπορείτε να ανακτήσετε ορισμένα από τα δεδομένα της εφαρμογής, εφόσον οι εφαρμογές είναι συγχρονισμένες με τον λογαριασμό Google™ που διαθέτετε. Τα βήματα για τον συγχρονισμό των εφαρμογών διαφέρουν ανάλογα με τις επιλογές του μενού τηλεόρασης:
   • ΗΟΜΕΡυθμίσειςΠροτιμήσεις συσκευής ή Λογαριασμοί και είσοδοςGoogleΕπιλέξτε συγχρονισμένες εφαρμογές → Επιλέξτε στοιχεία που θέλετε να συγχρονίσετε με τον λογαριασμό → Συγχρονισμός τώρα.
   • HOMEΡυθμίσειςGoogleΕπιλέξτε συγχρονισμένες εφαρμογές στο στοιχείο Συγχρονισμός → Επιλέξτε στοιχεία που θέλετε να συγχρονίσετε με τον λογαριασμό → Συγχρονισμός τώρα.
   • HOMEΡυθμίσειςΠροσωπικέςGoogleΕπιλέξτε συγχρονισμένες εφαρμογές στο στοιχείο Συγχρονισμός → επιλέξτε στοιχεία που θέλετε να συγχρονίσετε με τον λογαριασμό → Συγχρονισμός τώρα.

  Τρόπος εκτέλεσης αναγκαστικής εργοστασιακής επαναφοράς δεδομένων

  Αρχικά, προσδιορίστε τον αριθμό κουμπιών στην τηλεόρασή σας. Μπορείτε να επισκεφτείτε αυτόν τον σύνδεσμο για να εντοπίσετε τη θέση των κουμπιών της τηλεόρασής σας.

  1. Μόνο ένα κουμπί στην τηλεόραση: Το κουμπί (Λειτουργίας) βρίσκεται στην κάτω πλευρά της τηλεόρασης, στο κέντρο ή στα αριστερά, όπως κοιτάζετε την τηλεόραση από μπροστά.
  2. Τρία κουμπιά στην τηλεόραση: Τα κουμπιά βρίσκονται στη δεξιά ή την αριστερή πλευρά της τηλεόρασης ή στο πίσω μέρος, ανάλογα με το μοντέλο.

  Αν δεν μπορείτε να βρείτε τα κουμπιά στην τηλεόραση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασής σας. Τα εγχειρίδια αναρτώνται στη σελίδα υποστήριξης του μοντέλου σας.


  Ακολουθήστε τις οδηγίες ανάλογα με τον αριθμό κουμπιών στην τηλεόρασή σας.

  Τύπος A: Το μοντέλο της τηλεόρασής σας έχει μόνο ένα κουμπί

  Τύπος B: Το μοντέλο της τηλεόρασής σας έχει τρία κουμπιά


  Εκτέλεσα αναγκαστική εργοστασιακή επαναφορά δεδομένων αλλά δεν μπορώ να συντονίσω τον δορυφόρο

  Αν έχετε προβλήματα με τον δορυφορικό συντονισμό μετά την εκτέλεση εργοστασιακής επαναφοράς, επισκεφτείτε τον οδηγό δορυφορικού συντονισμού ή συμβουλευτείτε αυτό το βίντεο:

  Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να κάνετε τον συντονισμό, επικοινωνήστε μαζί μας.