Αναγνωριστικό άρθρου : 00203751 / Τελευταία τροποποίηση : 04/06/2020

Ποιοι τύποι μονάδων σκληρού δίσκου USB είναι συμβατοί με την τηλεόρασή μου (άλλη εκτός τηλεόρασης Android);

Υποστηριζόμενες μονάδες σκληρού δίσκου USB

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για συγκεκριμένα προϊόντα. Ελέγξτε τα σχετικά προϊόντα σε αυτό το άρθρο.

  Οι μονάδες σκληρού δίσκου USB που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τηλεοράσεις BRAVIA πρέπει να πληρούν τις παρακάτω συνθήκες. Ωστόσο, η Sony δεν εγγυάται ότι σίγουρα θα λειτουργούν. Χρησιμοποιήστε τις με δική σας ευθύνη.

  • Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων και μέγιστα μεγέθη μονάδων
   Σύστημα αρχείων πριν από τη σύνδεσηΥποστήριξηΜέγ. μέγεθος μονάδας σκληρού δίσκου
   FAT16Δεν υποστηρίζεται-
   FAT32*Υποστηρίζεται2 TB
   eXFATΥποστηρίζεται16 TB
   NTFSΥποστηρίζεται16 TB
   * Το μέγιστο μέγεθος ανά αρχείο σε μονάδα σκληρού δίσκου USB περιορίζεται στα 4 GB.
    
  • RPM: Καμία προϋπόθεση
    
  • Ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής: Καμία προϋπόθεση
    
  • Το μέγιστο ρεύμα εξόδου για τη θύρα USB της τηλεόρασης: 500 mA
   Χρησιμοποιήστε μια μονάδα εξωτερικού σκληρού δίσκου USB που απαιτεί το μέγιστο 500 mA. Αν σημειωθεί υπέρβαση αυτής της απαίτησης ρεύματος, ενδέχεται η τηλεόραση να μην μπορεί να τροφοδοτήσει με το κατάλληλο ρεύμα για τη σωστή λειτουργία της.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την εγγραφή σε μια εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου USB, η συσκευή θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB για εγγραφή με ένα καλώδιο USB.


  Οι ακροδέκτες και οι ετικέτες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/την περιοχή/το μοντέλο τηλεόρασης.