Αναγνωριστικό άρθρου : 00198046 / Τελευταία τροποποίηση : 19/05/2022

Ποια είδη μονάδων σκληρού δίσκου USB είναι συμβατά με τις τηλεοράσεις Android της Sony;

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σε αυτήν τη σελίδα περιέχονται πληροφορίες συμβατότητας σχετικά με τις μονάδες σκληρού δίσκου USB για τις τηλεοράσεις Android της Sony.

  Οι μονάδες σκληρού δίσκου USB που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τις τηλεοράσεις Android της Sony πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις. Ωστόσο, η Sony δεν εγγυάται ότι θα λειτουργούν σίγουρα. Χρησιμοποιήστε τις με δική σας ευθύνη.

  Ποιο είναι το υποστηριζόμενο σύστημα αρχείων και τα μέγιστα μεγέθη των μονάδων;

  Σύστημα αρχείων
  πριν από τη σύνδεση
  Μέγ. μέγεθος μονάδας σκληρού δίσκου για αναπαραγωγή
  (βίντεο/φωτογραφίες/μουσική)
  Μέγ. μέγεθος μονάδας σκληρού δίσκου για εγγραφή (*1)Μέγ. μέγεθος μονάδας σκληρού δίσκου για αποθήκευση (*2)
  FAT162GBΔεν υποστηρίζεται2GB
  FAT322TB (*3)4TB (*4)256GB
  exFat16TB4TB (*4)256GB
  NTFS16TB4TB (*4)256GB


  Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος εγγραφής και περιεχομένου

  *1: Μέγ. μέγεθος μονάδας σκληρού δίσκου για εγγραφή: Η μονάδα σκληρού δίσκου USB πρέπει να καταχωριστεί στην τηλεόραση Android για εγγραφή (ώστε να μορφοποιηθεί για εγγραφή).
  *2: Μέγ. μέγεθος μονάδας σκληρού δίσκου για αποθήκευση: Η μονάδα σκληρού δίσκου USB πρέπει να καταχωριστεί στην τηλεόραση Android ως συσκευή αποθήκευσης (ώστε να μορφοποιηθεί για αποθήκευση). Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στο Android™ OS6 (M) ή σε νεότερες εκδόσεις.

  • Για το Android OS6 (M), χρησιμοποιήστε μια μονάδα σκληρού δίσκου USB μεγέθους 256 GB ή λιγότερο.
  • Για το Android OS7 (N) ή νεότερη έκδοση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μονάδα σκληρού δίσκου USB μεγέθους 256 GB ή περισσότερο, αλλά η χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα περιορίζεται στα 256 GB.

  *3: Το μέγιστο μέγεθος ενός αρχείου περιεχομένου που μπορεί να αποθηκευτεί στη μονάδα σκληρού δίσκου USB περιορίζεται στα 4 GB.
  *4: Μπορεί να συνδεθεί μονάδα σκληρού δίσκου USB έως και 16 TB, αλλά η χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα περιορίζεται στα 4 TB. Ορισμένες μονάδες σκληρού δίσκου USB δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς εγγραφής. (Π.χ. οι μονάδες σκληρού δίσκου USB με πολύ μικρές χωρητικότητες [λιγότερο από 32 GB] δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς εγγραφής.)

   

  Ποιες είναι οι προδιαγραφές των συμβατών μονάδων σκληρού δίσκου;

  • RPM: Καμία προϋπόθεση
  • Ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής: Καμία προϋπόθεση
  • Τύποι θυρών USB και μέγιστη έξοδος (ρεύμα):
   • Θύρα USB 3.1 1ης γενιάς: ΜΕΓ. 900 mA Η θύρα είναι μπλε.
   • Θύρα USB 2.0: ΜΕΓ. 500 mA ή ΜΕΓ. 800 mA Για τη μέγιστη έξοδο της κάθε θύρας, ανατρέξτε στις ετικέτες στο πίσω μέρος της τηλεόρασης ή στο εγχειρίδιο χρήσης.
    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την εγγραφή, συνδεθείτε στη θύρα με την ετικέτα HDD REC.
     
    Θύρα USB: Μέγ. έξοδος (ρεύμα)Παράδειγμα ετικέτας τηλεόρασηςΕικόνα θύρας
    Θύρα USB 3.1 1ης γενιάς:
    ΜΕΓ. 900 mA
    Εικόνα ετικέτας της θύρας USB της τηλεόρασηςΕικόνα θύρας USB
    Θύρα USB 2.0:
    ΜΕΓ. 500mA, ΜΕΓ. 800mA
    Εικόνα ετικέτας της θύρας USB της τηλεόρασης
    Εικόνα θύρας USB

   

  Αν μια μονάδα σκληρού δίσκου USB δεν αναγνωρίζεται ή δεν μπορεί να καταχωριστεί ακόμα κι όταν τη συνδέετε, ανατρέξτε στην ενότητα Δεν είναι δυνατή η αναγνώριση ή η καταχώριση της μονάδας σκληρού δίσκου USB για εγγραφή.