Αναγνωριστικό άρθρου : 00198046 / Τελευταία τροποποίηση : 04/09/2018

Ποια είδη μονάδων σκληρού δίσκου είναι συμβατά με Android TV της Sony;

Σχετικά προϊόντα και κατηγορίες για αυτό το άρθρο

Οι ακόλουθες μονάδες σκληρού δίσκου μπορούν να χρησιμοποιηθούν με Android TV της Sony.

Υπόμνημα:
✓ : Συμβατή
- : Μη συμβατή

Μοντέλα τηλεοράσεων

Αναπαραγωγή  Εγγραφή*  Κατασκευαστής  Μοντέλο  Φορητού τύπου

Μοντέλα Android TV της Sony
 που κυκλοφόρησαν το 2017

SONY HD-SG5 Ναι
SONY HD-S1A Ναι
SONY HD-T3 Όχι
SONY HD-U3 Όχι
SONY HD-E1 Ναι
SONY HD-E2 Ναι 
SONY HD-D2B Όχι
SONY HD-D3B Όχι
SONY HD-V2 Όχι
SONY HD-V3 Όχι
 SONY HD-U2 Όχι
 SONY HD-T2 ΌχιΥπόμνημα:
✓ : Συμβατή
- : Μη συμβατή

Μοντέλα τηλεοράσεων

Αναπαραγωγή  Εγγραφή*  Κατασκευαστής  Μοντέλο  Όνομα τύπου

Μοντέλα Android TV της Sony
 που κυκλοφόρησαν το 2016

SONY HD-U3
SONY HD-Q3
SONY HD-E2
Buffalo HD-LLU3 HD-LL4.0U3
Buffalo HD-AVSU3 HD-AVS2.0U3/V
Buffalo HD-PLFU3 HD-PLF2.0U3
Buffalo HD-AVQ3 HD-AVQ3.0U2/V
Buffalo HD-PNFU3-C HD-PNF3.0U3-GBC
I-O Data AVHD-AUSQ AVHD-AUSQ3.0
I-O Data HDEL-UTB HDEL-UT2BRB
I-O Data AVHD-PUTSQ AVHD-P2UTSQ
I-O Data HDCL-UT(UTB) HDCL-UT4.0
I-O Data AVHD-AUT AVHD-AUT2.0
I-O Data HDPC-UTC HDPC-UT2.0KC
Μοντέλα Android TV της Sony
 που κυκλοφόρησαν το 2015
- SONY HD-EG5
- SONY HD-E1
- SONY HD-SG5**
SONY HD-EG5U***

* Η λειτουργία εγγραφής είναι διαθέσιμη μόνο για ορισμένα μοντέλα και ορισμένες χώρες/περιοχές.
** Αυτό το μοντέλο πωλείται μόνο σε συγκεκριμένες χώρες/περιοχές.
** Για την εγγραφή σε μια εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου, η συσκευή θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB για εγγραφή με ένα καλώδιο USB. Το καλώδιο USB που παρέχεται με το HD-EG5U μπορεί να μην είναι αρκετά μακρύ ώστε να συνδεθεί η συσκευή στη θύρα USB για εγγραφή. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB με μήκος τουλάχιστον 80 εκ.

Είναι πιθανό να είναι δυνατή η χρήση μονάδων σκληρού δίσκου που έχουν κατασκευαστεί από άλλες εταιρείες, εάν πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η Sony δεν μπορεί να εγγυηθεί την πλήρη λειτουργικότητα μονάδων σκληρού δίσκου άλλων κατασκευαστών στην τηλεόραση και δεν φέρει ευθύνη για τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.

 • Πρότυπο USB: 2.0 ή 3.0. Όταν χρησιμοποιείτε 3.0, συνδέστε τη μονάδα σκληρού δίσκου στη μπλε θύρα USB.
 • RPM: Καμία προϋπόθεση
 • Ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής: Καμία προϋπόθεση
 • Τροφοδοσία ρεύματος: Συνιστάται η χρήση εξωτερικής τροφοδοσίας ρεύματος για τις μονάδες σκληρού δίσκου.
 • Το μέγιστο ρεύμα εξόδου για τη θύρα USB της τηλεόρασης είναι παρακάτω:
  • Θύρα USB για εγγραφή (Η λειτουργία εγγραφής είναι διαθέσιμη μόνο για ορισμένα μοντέλα και ορισμένες χώρες/περιοχές.)
   Μοντέλα 2K: 800 mA, μοντέλα 4K: 900 mA
  • Άλλες θύρες USB: 500 mA