Αναγνωριστικό άρθρου : 00198046 / Τελευταία τροποποίηση : 04/09/2018

Ποια είδη μονάδων σκληρού δίσκου είναι συμβατά με Android TV της Sony;

  Οι ακόλουθες μονάδες σκληρού δίσκου μπορούν να χρησιμοποιηθούν με Android TV της Sony.

  Υπόμνημα:
  ✓ : Συμβατή
  - : Μη συμβατή

  Μοντέλα τηλεοράσεων

  Αναπαραγωγή  Εγγραφή*  Κατασκευαστής  Μοντέλο  Φορητού τύπου

  Μοντέλα Android TV της Sony
   που κυκλοφόρησαν το 2017

  SONY HD-SG5 Ναι
  SONY HD-S1A Ναι
  SONY HD-T3 Όχι
  SONY HD-U3 Όχι
  SONY HD-E1 Ναι
  SONY HD-E2 Ναι 
  SONY HD-D2B Όχι
  SONY HD-D3B Όχι
  SONY HD-V2 Όχι
  SONY HD-V3 Όχι
   SONY HD-U2 Όχι
   SONY HD-T2 Όχι  Υπόμνημα:
  ✓ : Συμβατή
  - : Μη συμβατή

  Μοντέλα τηλεοράσεων

  Αναπαραγωγή  Εγγραφή*  Κατασκευαστής  Μοντέλο  Όνομα τύπου

  Μοντέλα Android TV της Sony
   που κυκλοφόρησαν το 2016

  SONY HD-U3
  SONY HD-Q3
  SONY HD-E2
  Buffalo HD-LLU3 HD-LL4.0U3
  Buffalo HD-AVSU3 HD-AVS2.0U3/V
  Buffalo HD-PLFU3 HD-PLF2.0U3
  Buffalo HD-AVQ3 HD-AVQ3.0U2/V
  Buffalo HD-PNFU3-C HD-PNF3.0U3-GBC
  I-O Data AVHD-AUSQ AVHD-AUSQ3.0
  I-O Data HDEL-UTB HDEL-UT2BRB
  I-O Data AVHD-PUTSQ AVHD-P2UTSQ
  I-O Data HDCL-UT(UTB) HDCL-UT4.0
  I-O Data AVHD-AUT AVHD-AUT2.0
  I-O Data HDPC-UTC HDPC-UT2.0KC
  Μοντέλα Android TV της Sony
   που κυκλοφόρησαν το 2015
  - SONY HD-EG5
  - SONY HD-E1
  - SONY HD-SG5**
  SONY HD-EG5U***

  * Η λειτουργία εγγραφής είναι διαθέσιμη μόνο για ορισμένα μοντέλα και ορισμένες χώρες/περιοχές.
  ** Αυτό το μοντέλο πωλείται μόνο σε συγκεκριμένες χώρες/περιοχές.
  ** Για την εγγραφή σε μια εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου, η συσκευή θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB για εγγραφή με ένα καλώδιο USB. Το καλώδιο USB που παρέχεται με το HD-EG5U μπορεί να μην είναι αρκετά μακρύ ώστε να συνδεθεί η συσκευή στη θύρα USB για εγγραφή. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB με μήκος τουλάχιστον 80 εκ.

  Είναι πιθανό να είναι δυνατή η χρήση μονάδων σκληρού δίσκου που έχουν κατασκευαστεί από άλλες εταιρείες, εάν πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η Sony δεν μπορεί να εγγυηθεί την πλήρη λειτουργικότητα μονάδων σκληρού δίσκου άλλων κατασκευαστών στην τηλεόραση και δεν φέρει ευθύνη για τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.

  • Πρότυπο USB: 2.0 ή 3.0. Όταν χρησιμοποιείτε 3.0, συνδέστε τη μονάδα σκληρού δίσκου στη μπλε θύρα USB.
  • RPM: Καμία προϋπόθεση
  • Ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής: Καμία προϋπόθεση
  • Τροφοδοσία ρεύματος: Συνιστάται η χρήση εξωτερικής τροφοδοσίας ρεύματος για τις μονάδες σκληρού δίσκου.
  • Το μέγιστο ρεύμα εξόδου για τη θύρα USB της τηλεόρασης είναι παρακάτω:
   • Θύρα USB για εγγραφή (Η λειτουργία εγγραφής είναι διαθέσιμη μόνο για ορισμένα μοντέλα και ορισμένες χώρες/περιοχές.)
    Μοντέλα 2K: 800 mA, μοντέλα 4K: 900 mA
   • Άλλες θύρες USB: 500 mA