Αναγνωριστικό άρθρου : 00235849 / Τελευταία τροποποίηση : 10/12/2019

Καλώς ορίσατε στο Android ™ 9 Pie (ισχύει για μοντέλα τηλεοράσεων 2018)

  Αυτή η σελίδα παρουσιάζει βασικές λειτουργίες του πιο πρόσφατου λειτουργικού συστήματος Android. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η σελίδα ισχύει μόνο για τις σειρές AF9 και ZF9.

  Dolby Atmos: Android-P Dolby Atmos: Android-P

  Επανασχεδιασμένες Γρήγορες ρυθμίσεις και Μενού βελτιστοποιημένων ρυθμίσεων


  Αποκτήστε άμεση και γρήγορη πρόσβαση στο μενού Γρήγορες ρυθμίσεις μέσω του κουμπιού ACTION MENU (ΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ) στο τηλεχειριστήριο. Επίσης, προσθέστε ή καταργήστε εφαρμογές της επιλογής σας.
  Βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις: Όλες οι επιλογές για τις Ρυθμίσεις υπάγονται πλέον σε επτά κατηγορίες, για να βρίσκετε αυτό που θέλετε ευκολότερα.

  Υποστήριξη Apple AirPlay/HomeKit


  Με το Apple AirPlay, μπορείτε να μεταδώσετε σε ροή ταινίες, μουσική, παιχνίδια και φωτογραφίες στην τηλεόρασή σας απευθείας από το iPhone, το iPad ή το Mac σας.

  Ολοκληρωμένη υποστήριξη Dolby Atmos μέσω των ενσωματωμένων ηχείων της τηλεόρασης


  Τώρα μπορείτε να απολαύσετε το Dolby Atmos σε εγγενή ήχο απευθείας από την τηλεόραση.
  Επιπλέον, τα μοντέλα που είναι συμβατά με τη Λειτουργία ήχου θα μεταβούν αυτόματα σε λειτουργία Dolby Audio, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε περιεχόμενο με το Dolby Atmos.

  Πρόσθετα οφέλη


  Αλλαγές στο Μενού και τη Διασύνδεση

  Νέα χαρακτηριστικά

  Άλλες αλλαγές

  Η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται πλέον


  Αλλαγές στο Μενού και τη Διασύνδεση


  Βελτιστοποιημένο μενού Ρυθμίσεων

  Όλες οι επιλογές για τις Ρυθμίσεις ομαδοποιούνται πλέον σε επτά κατηγορίες.

  • Παρακολούθηση TV: Ρυθμίσεις μετάδοσης, όπως ρύθμιση καναλιών, εγγραφή, υπότιτλοι, γονικός έλεγχος, καλωδιακός/δορυφορικός αποκωδικοποιητής (μόνο μοντέλα συμβατά με IR Blaster) κ.λπ.
  • Οθόνη και ήχος: Ρυθμίσεις για προσαρμογή εικόνας και ήχου
  • Δίκτυο και διαδίκτυο: Ρυθμίσεις για συνδέσεις διαδικτύου και οικιακού δικτύου
  • Accounts & Sign In (Λογαριασμοί και σύνδεση): Ρυθμίσεις λογαριασμού Google
  • Εφαρμογές: Ρυθμίσεις για εφαρμογές
  • Προτιμήσεις συσκευής: Άλλες ρυθμίσεις συσκευής όπως ημερομηνία και ώρα, γλώσσα, προσβασιμότητα, Chromecast built-in κ.λπ.
  • Remotes & Accessories (Τηλεχειριστήρια και αξεσουάρ): Ρυθμίσεις για το τηλεχειριστήριο και τις συνδέσεις συσκευών Bluetooth

  Η επιλογή Suggestions (Προτάσεις) προστέθηκε επίσης για τη διαμόρφωση ρυθμίσεων που παραλήφθηκαν στην αρχική ρύθμιση.


  Ομαλότερη μετάβαση στη λίστα καναλιών και πλήρης οδηγός τηλεόρασης

  Πατώντας το κουμπί TV στο τηλεχειριστήριο, εμφανίζεται η λίστα καναλιών του Μενού TV .

  Όταν επιλέγετε το Χειρισμό τηλεόρασης στην κάτω αριστερή γωνία του Μενού TV, θα εμφανίζονται λειτουργίες που είναι διαθέσιμες κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης, όπως η Λειτουργία Picture-in-picture και η Προσθήκη στα αγαπημένα.

  Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί (Κάτω) στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί ο οδηγός προγραμμάτων και το κουμπί (Επάνω) για να επιστρέψετε στο Μενού TV. Ενώ βρίσκεστε στον οδηγό προγραμμάτων, μπορείτε ακόμα να δείτε την εκπομπή που παρακολουθείτε στη μικρή οθόνη που εμφανίζεται.


  Βελτιωμένες ρυθμίσεις IR blaster (μόνο μοντέλα συμβατά με IR blaster)

  Η ονομασία Ρύθμιση IR Blaster έχει αλλάξει σε Ρύθμιση καλωδιακού/δορυφορικού αποκωδικοποιητή.
  Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού λειτουργίας του καλωδιακού/δορυφορικού αποκωδικοποιητή (αποκωδικοποιητής), πρέπει να πατήσετε το κουμπί TV στο τηλεχειριστήριο αντί του ACTION MENU (ΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ). Εάν ο καλωδιακός/δορυφορικός αποκωδικοποιητής (αποκωδικοποιητής) έχει ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας την Ταξινόμηση καναλιών στη Ρύθμιση καλωδιακού/δορυφορικού αποκωδικοποιητή, θα εμφανιστεί η υπηρεσία Live TV , καθώς και μια λίστα με τα προγράμματα που μπορείτε να παρακολουθήσετε όταν επιλέγετε Live TV.

  Επιπλέον, αν εκτελέσετε Ρύθμιση καλωδιακού/δορυφορικού αποκωδικοποιητή για μοντέλα ΗΒ, θα έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το κουμπί REC στο τηλεχειριστήριο για την εγγραφή εισόδου από διαμορφωμένες συσκευές και το κουμπί ΛΙΣΤΑ ΤΙΤΛΩΝ για να εμφανίσετε τη Λίστα εγγεγραμμένων τίτλων.


  Αναδιαμορφωμένο μενού λειτουργίας HDMI IN

  Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Home (Μενού), στις Επιλογές και στη Λειτουργία Picture-in-picture, πρέπει να πατήσετε το κουμπί ΕΜΦΑΝΙΣΗ (EU/PA: (Εμφάνιση Πληροφοριών)) στο τηλεχειριστήριο αντί του ACTION MENU (ΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ).
  Το εικονίδιο τηςΛειτουργίας Picture-in-picture έχει αλλάξει σε (Λειτουργία Picture-in-picture).


  Βελτιωμένες λειτουργίες Λίστας εγγεγραμμένων τίτλων

  Η Διαγραφή και η Προστασία για τους εγγεγραμμένους τίτλους, οι οποίοι εμφανίζονταν με το πάτημα του κουμπιού ACTION MENU (ΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ) στο τηλεχειριστήριο, τώρα εκτελούνται χρησιμοποιώντας το κουμπί (Διαγραφή) στη Λίστα εγγεγραμμένων τίτλων και τα χρωματιστά κουμπιά.


  Προσθέτει το μενού Restart (Επανεκκίνηση)

  Το μενού Restart (Επανεκκίνηση) εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης πατώντας παρατεταμένα το κουμπί Power (Λειτουργία) στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για λίγα δευτερόλεπτα.

  Το μενού Είσοδοι είναι πλέον προσαρμόσιμο


  Εκτός από τις συνδεδεμένες συσκευές τηλεόρασης και HDMI, μπορείτε τώρα να επιλέξετε μονάδες USB από το νέο μενού. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε νέες εφαρμογές και να αλλάξετε τη διάταξη των εφαρμογών που προβάλλονται συχνά.


  Νέα χαρακτηριστικά


  Οι εφαρμογές Βίντεο/Άλμπουμ/Μουσική είναι συγκεντρωμένες στην εφαρμογή Αναπαραγωγή πολυμέσων

  Τα βίντεο, οι φωτογραφίες και η μουσική μπορούν τώρα να προβληθούν ως λίστα στην εφαρμογή Αναπαραγωγή πολυμέσων.

  Υποστήριξη για HEVC 100/120Hz

  Υποστηρίζει τη μορφή HEVC 100/120Hz για αναπαραγωγή βίντεο USB.


  Άλλες αλλαγές


  Ενημερωμένα εικονίδια στην Αρχική οθόνη

  Ο σχεδιασμός ορισμένων εικονιδίων έχει αλλάξει και το εικονίδιο του Χρονοδιακόπτη έχει προστεθεί στην επάνω δεξιά πλευρά της Αρχικής οθόνης.


  Πρόσθετη λειτουργικότητα ενσωματωμένου μικροφώνου

  Η επιλογή του εικονιδίου μικροφώνου στην Αρχική οθόνη και σε άλλες οθόνες χρησιμοποιεί πλέον το ενσωματωμένο μικρόφωνο αντί του μικροφώνου στο τηλεχειριστήριο.


  Το LED φωτισμού ανάβει όταν ενεργοποιείται η ανίχνευση "Ok Google" στο ενσωματωμένο μικρόφωνο, όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη και βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής

  Το LED φωτισμού που αναβοσβήνει (κίτρινο) όταν η εντολή “Ok Google” ανιχνεύεται στο ενσωματωμένο μικρόφωνο, πλέον ανάβει όχι μόνο κατά τη λειτουργία αναμονής, αλλά και όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.


  Προσθήκη της Λειτουργίας διέλευσης

  Η Λειτουργία διέλευσης μπορεί να παραγάγει συμπιεσμένο ήχο σε συστήματα ήχου και μπάρες ηχείων.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν έχει ρυθμιστεί η Λειτουργία διέλευσης, είναι πιθανό να μην ακούγονται ήχοι, όπως οι τόνοι των πλήκτρων τηλεόρασης ή οι φωνητικές αποκρίσεις, ή η λειτουργία αναγνώρισης φωνής του ενσωματωμένου μικροφώνου μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματική.


  Η επιλογή Προτιμ. Δορυφόρος εμφανίζει τα ονόματα των παρόχων

  Τα στοιχεία που εμφανίζονταν ως Προτιμ. Δορυφόρος στο Μενού TV έχουν αλλάξει στα ονόματα των παρόχων για ευκολότερη αναγνώριση.


  Η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται πλέον


  Η δυνατότητα σταθερής οθόνης Teletext έχει αφαιρεθεί

  Η λειτουργία (Αναμονή κειμένου), η οποία εκτελούνταν πατώντας το κουμπί (ΕΙΣΟΔΟΣ) στο τηλεχειριστήριο κατά την εμφάνιση του Teletext, έχει αφαιρεθεί.


  Οι ονομασίες iPhone, iPad, Mac, AirPlay και HomeKit είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατοχυρωμένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.