Αναγνωριστικό άρθρου : S700023356 / Τελευταία τροποποίηση : 12/07/2018

Πού μπορώ να βρω το σειριακό αριθμό του Xperia Tablet μου;


  Πού μπορώ να βρω το σειριακό αριθμό του Xperia Tablet μου;


  Μπορείτε να βρείτε το σειριακό αριθμό δίπλα στην υποδοχή κάρτας SD. Για να τον προσπελάσετε, ανοίξτε τη θύρα δίπλα στην υποδοχή ακουστικών.

  Ο σειριακός αριθμός έχει το πρόθεμα SN και αποτελείται από 15 ψηφία, χωρισμένα σε ομάδες των οκτώ και των επτά ψηφίων αντίστοιχα, π.χ. SN 27123456-1234567.


  Μπορείτε επίσης να ανακτήσετε το σειριακό αριθμό στις ρυθμίσεις του Τablet:
  1. Πατήστε Apps (Εφαρμογές) στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής οθόνης.
  2. Πατήστε Settings (Ρυθμίσεις).
  3. Πατήστε About tablet (Πληροφορίες για το tablet).
  4. Πατήστε Status (Κατάσταση).
   Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με το σειριακό αριθμό, καθώς και πληροφορίες μπαταρίας και συνδεσιμότητας.