Αναγνωριστικό άρθρου : S700023466 / Τελευταία τροποποίηση : 12/07/2018

Ποιες συσκευές USB μπορώ να χρησιμοποιήσω με το Xperia Τablet μου;

  Ποιες συσκευές USB μπορώ να χρησιμοποιήσω με το Xperia Τablet μου;

  Το ίδιο το Xperia Tablet δεν διαθέτει θύρα USB, αλλά μπορεί να πραγματοποιήσει συνδέσεις USB μέσω προαιρετικών αξεσουάρ. Παρακάτω παρατίθεται μια σύνοψη αυτών των αξεσουάρ και της συνδεσιμότητας που προσφέρουν:

  Καλώδιο USB, SGPUC2


  Αυτό το καλώδιο μήκους 1 μέτρου συνδέεται στην πολλαπλή θύρα του Xperia Τablet και προσφέρει ένα βύσμα USB τύπου A. Παρέχεται με τα τροφοδοτικά SGPAC5V5 και SGPAC5V6, αλλά διατίθεται επίσης ξεχωριστά. Ένα από αυτά τα τροφοδοτικά και ένα από αυτά τα καλώδια παρέχεται μαζί με το Τablet.

  Υποστηρίζει τις παρακάτω χρήσεις:
  • σύνδεση του Τablet στο τροφοδοτικό για φόρτιση
  • σύνδεση του Τablet, ως συσκευή USB μαζικής αποθήκευσης, σε έναν υπολογιστή
  • φόρτιση του Τablet μέσω της θύρας USB ενός υπολογιστή, εφόσον αυτή η θύρα παρέχει ρεύμα έντασης 1,5 A
   Σημείωση: Η φόρτιση μέσω USB ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε όλους τους υπολογιστές ή να είναι δυνατή μόνο στις θύρες που έχουν ειδική σήμανση για αυτό το σκοπό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φόρτιση άλλων συσκευών μέσω USB, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή σας.

  Καλώδιο προσαρμογέα USB Host, SGPUC3


  Αυτό το καλώδιο προσαρμογέα μήκους 15 εκατοστών συνδέεται στην πολλαπλή θύρα του Xperia Τablet και προσφέρει μια υποδοχή USB τύπου A. 

  Υποστηρίζει τις παρακάτω χρήσεις:
  • σύνδεση συσκευών USB μαζικής αποθήκευσης στο Τablet, για παράδειγμα: 
   Σημείωση: δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι οποιαδήποτε συγκεκριμένη συσκευή θα λειτουργεί με το Τablet σας!
   • ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 
   • μονάδα USB μνήμης flash
  • σύνδεση συσκευών USB εισαγωγής δεδομένων στο Τablet, για παράδειγμα: 
   Σημείωση: δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι οποιαδήποτε συγκεκριμένη συσκευή θα λειτουργεί με το Τablet σας!
   • πληκτρολόγια και ποντίκια 
   • χειριστήρια παιχνιδιών

  Καλώδιο προσαρμογέα HDMI, SGPHC1


  Αυτό το καλώδιο προσαρμογέα μήκους 15 εκατοστών συνδέεται στην πολλαπλή θύρα του Xperia Τablet και προσφέρει μια υποδοχή εξόδου HDMI και μια υποδοχή πολλαπλών θυρών, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το καλώδιο USB που παρέχεται με το τροφοδοτικό (SGPUC2, δείτε παραπάνω).

  Υποστηρίζει τις παρακάτω χρήσεις:

  • παροχή εξόδου HDMI για σύνδεση σε τηλεόραση ή σε οθόνη
  • σύνδεση, μέσω του καλωδίου SGPUC2, στο τροφοδοτικό SGPAC5V5 ή SGPAC5V6
  • σύνδεση του Τablet ως συσκευής USB μαζικής αποθήκευσης, μέσω του καλωδίου SGPUC2, σε έναν υπολογιστή

  Σημείωση: δεν υποστηρίζεται η σύνδεση του καλωδίου προσαρμογέα USB Ηost (SGPUC3) ή άλλου καλωδίου προσαρμογέα HDMI (SGPHC1) στην υποδοχή πολλαπλών θυρών του προσαρμογέα.

  Βάση σύνδεσης, SGPDS2

  Η βάση σύνδεσης συνδέεται στην πολλαπλή θύρα του Τablet και προσφέρει η ίδια μια σύνδεση πολλαπλών θυρών, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το καλώδιο τροφοδοτικού για σύνδεση στο τροφοδοτικό ή σε έναν υπολογιστή.

  Υποστηρίζει τις παρακάτω χρήσεις:
  • σύνδεση, μέσω του καλωδίου SGPUC2, στο τροφοδοτικό SGPAC5V5 ή SGPAC5V6
  • σύνδεση του Τablet ως συσκευής USB μαζικής αποθήκευσης, μέσω του καλωδίου SGPUC2, σε έναν υπολογιστή

  Στήριγμα σύνδεσης, SGPDS3


  Αυτό το στήριγμα συνοδεύεται από ένα τροφοδοτικό και παρέχει μια υποδοχή εξόδου HDMI και 3 υποδοχές USB τύπου Α σε τρόπο λειτουργίας κεντρικού υπολογιστή.

  Υποστηρίζει τις παρακάτω χρήσεις:
  • παροχή εξόδου HDMI για σύνδεση σε τηλεόραση ή σε οθόνη
  • σύνδεση συσκευών USB μαζικής αποθήκευσης στο Τablet, για παράδειγμα: 
   Σημείωση: δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι οποιαδήποτε συγκεκριμένη συσκευή θα λειτουργεί με το Τablet σας!
   • ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 
   • μονάδα USB μνήμης flash
  • σύνδεση συσκευών USB εισαγωγής δεδομένων στο Τablet, για παράδειγμα: 
   Σημείωση: δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι οποιαδήποτε συγκεκριμένη συσκευή θα λειτουργεί με το Τablet σας!
   • πληκτρολόγια και ποντίκια 
   • χειριστήρια παιχνιδιών
  • φόρτιση και τροφοδοσία του Τablet μέσω του τροφοδοτικού που παρέχεται με το στήριγμα σύνδεσης

  Κάλυμμα με πληκτρολόγιο, SGPSK1

  Αυτό το κάλυμμα διαθέτει ένα ενσωματωμένο πληκτρολόγιο USB. Η συσκευή Τablet τοποθετείται στο κάλυμμα, το οποίο συνδέεται στην πολλαπλή θύρα του Τablet. Το πληκτρολόγιο δεν απαιτεί ασύρματη σύνδεση, κατά συνέπεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τρόπο λειτουργίας αεροπλάνου. Το κάλυμμα συνοδεύεται από ένα καλώδιο Μicro USB και διαθέτει μια αντίστοιχη υποδοχή στη δεξιά πλευρά.


  Υποστηρίζει τις παρακάτω χρήσεις:
  • σύνδεση, μέσω του καλωδίου SGPUC2, στο τροφοδοτικό SGPAC5V5 ή SGPAC5V6

  Ηχείο-βάση, SGPSPK1


  Αυτό το στήριγμα-ηχείο προσφέρει μια βοηθητική υποδοχή εισόδου ήχου και συνοδεύεται από ένα τροφοδοτικό και ένα τηλεχειριστήριο αλλά, αντίθετα με τη βάση και το στήριγμα που αναφέρονται παραπάνω, δεν προσφέρει θύρες USB.