Αναγνωριστικό άρθρου : S700023357 / Τελευταία τροποποίηση : 12/07/2018Εκτύπωση

Η συσκευή Xperia Τablet που διαθέτω δεν συνδέεται στο ασύρματο δίκτυό μου

  Η συσκευή Xperia Τablet που διαθέτω δεν συνδέεται στο ασύρματο δίκτυό μου

  Αν το Sony Tablet σας δεν συνδέεται στο ασύρματο δίκτυό σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. 

  1. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου στο Tablet σας
   Σημείωση: Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι το όνομα, ο κωδικός πρόσβασης και ο τύπος ασφαλείας του ασύρματου δικτύου είναι γνωστά και ότι το ίδιο το δίκτυο λειτουργεί σωστά. Άλλες συσκευές, όπως ένα smartphone ή ένας φορητός υπολογιστής θα πρέπει να μπορούν να συνδεθούν στο δίκτυό σας. Συνιστάται να καταγράψετε τα στοιχεία του ασύρματου δικτύου σας για μελλοντική αναφορά.
   1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε κουμπί εφαρμογών ST Apps (Εφαρμογές) και, στη συνέχεια, πατήστε WiFi-Checker.
   2. Πατήστε Test (Δοκιμή) και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
    [Εικόνα: Wi-Fi Checker]
   3. Ενδέχεται να χρειαστούν πολλαπλές εκτελέσεις δοκιμών και βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων για να επιλυθεί το πρόβλημα.
    Αν τα προτεινόμενα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων δεν αλλάζουν πια και το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
  2. Ελέγξτε τη σύνδεση με το Τablet κοντά στο δρομολογητή
   Σημείωση: Η απόσταση και τα εμπόδια, όπως οι τοίχοι, τα δάπεδα, οι πόρτες και οι συσκευές επηρεάζουν τις ασύρματες συνδέσεις. Άλλα ασύρματα δίκτυα μπορούν να εξασθενήσουν την ασύρματη σύνδεσή σας, ειδικά όταν χρησιμοποιείτε τα ίδια κανάλια. 
   1. Αν το Τablet συνδέεται στο ασύρματο δίκτυό σας όταν είναι κοντά στο δρομολογητή σας, αλλά όχι όταν είναι πιο μακριά από αυτόν, η λύση δεν θα βρεθεί στο Τablet και βρίσκεται εκτός του αντικειμένου αυτού του άρθρου. Συνιστάται να δοκιμάσετε άλλα ασύρματα κανάλια και να ελέγξετε τη συναρμολόγηση και την τοποθέτηση των κεραιών του δρομολογητή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του δρομολογητή σας.
   2. Αν το Τablet σας εξακολουθεί να μη συνδέεται στο δρομολογητή σας όταν βρίσκεται δίπλα του, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
  3. Ελέγξτε αν ο δρομολογητής σας χρησιμοποιεί φιλτράρισμα με διεύθυνση MAC
   Σημείωση: Το φιλτράρισμα με διεύθυνση MAC χρησιμοποιεί τη διεύθυνση υλικού ενός προσαρμογέα δικτύου για να επιτρέψει ή να αρνηθεί την πρόσβαση. Αυτό ρυθμίζεται στον πίνακα διαμόρφωσης ρυθμίσεων του δρομολογητή σας.
   1. Αν προσθέσατε προηγουμένως άλλες ασύρματες συσκευές ή επιτρέψατε σε φίλους να χρησιμοποιήσουν το ασύρματο δίκτυό σας χωρίς να χρειαστεί να κάνετε καμία αλλαγή στη διαμόρφωση ρυθμίσεων του δρομολογητή, μπορείτε να υποθέσετε ότι δεν χρησιμοποιείται φιλτράρισμα με διεύθυνση MAC και να προχωρήσετε στο βήμα D.
   2. Αν δεν είστε σίγουροι, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του δρομολογητή σας και χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες που παρέχονται εκεί για να επιβεβαιώσετε ότι δεν χρησιμοποιείται φιλτράρισμα με διεύθυνση MAC, για να το απενεργοποιήσετε ή για να προσθέσετε το Τablet στη λίστα των επιτρεπόμενων συσκευών. Για να βρείτε τη διεύθυνση MAC του Τablet, πατήστε "Apps" (Εφαρμογές), "Settings" (Ρυθμίσεις), "About tablet" (Πληροφορίες για το tablet) και κατόπιν "Status" (Κατάσταση). Ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω για να δείτε τη διεύθυνση MAC για Wi-Fi.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το Sony Tablet σας χρησιμοποιεί την τρέχουσα ενημέρωση συστήματος
   1. Πατήστε Apps (Εφαρμογές), Settings (Ρυθμίσεις) και κατόπιν About tablet (Πληροφορίες για το tablet).
   2. Πατήστε System Update (Ενημέρωση συστήματος).
   3. Αν το Τablet σας εκτελεί μια παλαιότερη έκδοση, ενημερώστε το στην τρέχουσα έκδοση.
    Σημειώσεις: 
    • Οι οδηγίες ενημέρωσης παρέχονται σε αυτή τη διαδικτυακή τοποθεσία, στην καρτέλα ενημέρωσης της ενότητας που αφορά το μοντέλο σας.
    • Αν η σύνδεση στο ασύρματο δίκτυό σας δεν λειτουργεί αξιόπιστα ακόμα και όταν βρίσκεστε κοντά στο δρομολογητή, χρησιμοποιήστε ένα δίκτυο σε κάποια άλλη τοποθεσία για να εκτελέσετε την ενημέρωση.
  5. Εκτελέστε επαναφορά της υπομονάδας Wi-Fi
   1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε Apps (Εφαρμογές) και κατόπιν Settings (Ρυθμίσεις).
   2. Πατήστε το διακόπτη δίπλα στο Wi-Fi για να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi.
    Σημείωση: Η ένδειξη "ON" υποδεικνύει ότι το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο.
   3. Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για περίπου 3 δευτερόλεπτα.
   4. Όταν εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο επιβεβαίωσης τερματισμού λειτουργίας, πατήστε OK.
   5. Περιμένετε μέχρι να τερματιστεί η λειτουργία του Τablet και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας.
   6. Όταν ολοκληρωθεί η εκκίνηση του Τablet, πατήστε Apps (Εφαρμογές) και κατόπιν Settings (Ρυθμίσεις).
   7. Πατήστε το διακόπτη δίπλα στο Wi-Fi για να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi.
   8. Αν το Τablet σας εξακολουθεί να μη συνδέεται στο ασύρματο δίκτυό σας, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
  6. Εκτελέστε επαναφορά του Τablet
   1. Με το Τablet ενεργοποιημένο, κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 10 δευτερόλεπτα.
   2. Πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας και περιμένετε μέχρι να επανεκκινηθεί το Τablet.
   3. Αν το Τablet σας εξακολουθεί να μη συνδέεται στο ασύρματο δίκτυό σας, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
  7. Εκτελέστε επαναφορά στις εργοστασιακές προεπιλογές
   Σημείωση: η επαναφορά στις εργοστασιακές προεπιλογές διαγράφει όλες τις εφαρμογές και τα δεδομένα τους, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων ασύρματου δικτύου, των στοιχείων λογαριασμών Google και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των σελιδοδεικτών προγράμματος περιήγησης. Μπορείτε να επανεγκαταστήσετε τις εφαρμογές σας από το κατάστημα Android Μarket μετά από την επαναφορά στις εργοστασιακές προεπιλογές.
   1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε Apps (Εφαρμογές) και κατόπιν Settings (Ρυθμίσεις).
   2. Πατήστε Backup & reset (Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και Επαναφορά) στην ενότητα Personal (Προσωπικές).
   3. Πατήστε Factory data reset (Επαναφορά δεδομένων στις εργοστασιακές προεπιλογές).
   4. Πατήστε Reset tablet (Επαναφορά tablet) για να συνεχίσετε.
   5. Πατήστε Erase everything (Διαγραφή όλων) για να επιβεβαιώσετε ότι γνωρίζετε ότι θα διαγραφούν τα δεδομένα.
   6. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, τερματίζεται η λειτουργία του Τablet.
   7. Ακολουθήστε τις οδηγίες του οδηγού εκκίνησης, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης ασύρματου δικτύου.
   8. Δοκιμάστε αν το Τablet σας συνδέεται τώρα στο ασύρματο δίκτυό σας.
   9. Αν το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί, ενδέχεται να απαιτείται επισκευή.
    Χρησιμοποιήστε την επιλογή επικοινωνίας σε αυτή τη σελίδα για να έρθετε σε επαφή μαζί μας.