Αναγνωριστικό άρθρου : S700023436 / Τελευταία τροποποίηση : 12/07/2018

Επισκόπηση του VAIO Care

  Το VAIO Care είναι ένα εύχρηστο πρόγραμμα που επιτρέπει τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων, την ενημέρωση και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων με τον υπολογιστή σας VAIO, με μερικά μόνον κλικ του ποντικιού.

  βαθμός δυσκολίας Βαθμός δυσκολίας:
  Πολύ εύκολο
  απαιτούμενος χρόνος Απαιτούμενος χρόνος:
  δεν ισχύει

  VAIO Care


  Δυνατότητες και χαρακτηριστικά του VAIO Care:
  One Click Care (Βελτιστοποίηση με ένα κλικ) Ελέγχει και βελτιστοποιεί τις επιδόσεις του VAIO σας ώστε να λειτουργεί με ασφάλεια και με τη μέγιστη απόδοση.
  Troubleshooting (Αντιμετώπιση Προβλημάτων) Σας βοηθά στην επίλυση τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζετε με το VAIO σας, αυτόματα και εντός μερικών λεπτών
  Recovery & Restore (Αποκατάσταση και Επαναφορά) Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας και πραγματοποιήστε επαναφορά των δεδομένων σας
  Επαναφέρετε το VAIO σας στις αρχικές, εργοστασιακές του ρυθμίσεις
  VAIO Support (Υποστήριξη VAIO) Σας συνδέει με την Υποστήριξη VAIO, όποτε χρειάζεστε επαγγελματικού επιπέπδου υποστήριξη.


  Πώς να εκκινήσετε το  VAIO Care  μέσα από τα Windows


  • Με πάτημα του κουμπιού Assist (βοήθεια): θα ανοίξει η ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων" του VAIO Care
  • Με κλικ στο εικονίδιο του VAIO Care στο VAIO Gate: θα ανοίξει η ενότητα "One Click Care" του VAIO Care
  • Περιήγηση στο φάκελο του VAIO Care από το μενού Έναρξη: θα ανοίξει η ενότητα "One Click Care" του VAIO Care.
  Σε περίπτωση που δεν είναι πλέον δυνατή η εκκίνηση των Windows:
  Μπορείτε να εκκινήσετε το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος VAIO Recovery Center πατώντας το κουμπί  ASSIST όταν το VAIO σας είναι σβηστό. Το λογισμικό VAIO Recovery Center σάς επιτρέπει να σώσετε τα δεδομένα σας και να επαναφέρετε το VAIO σας στην αρχική, εργοστασιακή του κατάσταση.


  One Click Care (Βελτιστοποίηση με ένα κλικ)  Η ενότητα "One Click Care" περιλαμβάνει:
  • One Click Care (Βελτιστοποίηση με ένα κλικ)
  • System Tune-up
  One Click Care

  Η λειτουργία One Click Care ελέγχει την ασφάλεια του VAIO σας, διασφαλίζει ότι διαθέτει τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις, καθορίζει εάν απαιτούνται ρυθμίσεις για βελτιστοποίηση των επιδόσεων και δημιουργεί αναφορές με τα αποτελέσματα διαγνωστικών ελέγχων - αποτελεί, έτσι, τον πιο εύκολο τρόπο για να να διασφαλίσετε την εύρυθμη λειτουργία του VAIO σας.
  • Ελέγχει και εγκαθιστά ενημερώσεις από τη Sony και τη Microsoft.
  • Ελέγχει τις ρυθμίσεις που αφορούν στην ασφάλεια και δημιουργεί αναφορές τυχόν προβλημάτων
  • Ελέγχει θέματα απόδοσης και επιλύει τυχόν προβλήματα στον τομέα αυτόν
  • Δημιουργεί μια περιεκτική αναφορά για την κατάσταση λειτουργίας του VAIO
  System Tune-up

  Η λειτουργίες System Tune-up (για βελτιστοποίηση του συστήματος) αποτελούν υποσύνολο του One Click Care. Η λειτουργία System Tune-up αναλαμβάνει την ανασυγκρότηση και εκκαθάριση του σκληρού σας δίσκου, καθώς και του μητρώου των Windows, προκειμένου να βελτιώσει την απόδοση του συστήματός σας.


  Παράδειγμα: Έχετε την αίσθηση ότι το VAIO σας δεν είναι πλέον τόσο γρήγορο όσο ήταν κάποτε.
  One Click Care Options (Επιλογές του One Click Care)


  Το One Click Care είναι προρρυθμισμένο για να εκτελεί έλεγχο εύρυθμης λειτουργίας του υπολογιστή και να δημιουργεί μια σχετική αναφορά, σε μηνιαία βάση. Μπορείτε να αλλάξετε εσείς την περιοδικότητα των ελέγων ανάλογα με τις απαιτήσεις σας μέσω του μενού επιλογών, Options. Για να προσπελάσετε το μενού Options (Επιλογές), κάντε κλικ στο εικονίδιο της εργαλειοθήκης  στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου του VAIO Care.
  Παράδειγμα: Θέλετε να προγραμματίσετε το VAIO Care να εκτελεί εβδομαδιαίο έλεγχο εύρυθμης λειτουργίας του υπολογιστή.  Troubleshooting (Αντιμετώπιση Προβλημάτων)  Η ενότητα Troubleshooting περιλαμβάνει:
  • VAIO Advisor (Σύμβουλος VAIO)
  • Diagnostics (Διαγνωστικός έλεγχος)

  VAIO Advisor (Σύμβουλος VAIO)

  O οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων VAIO Advisor είναι σε θέση να επιλύει αυτόματα εντός μερικών λεπτών τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζετε με το VAIO σας, για παράδειγμα προβλήματα με τον ήχο ή τη σύνδεση σε δίκτυο. Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία αντιμετωπίζετε προβλήματα. Ο οδηγός VAIO Advisor θα εντοπίσει πιθανές και αιτίες και θα δώσει μία ή περισσότερες λύσεις.  Παραδείγματα: Παρακολουθείτε ένα βίντεο που σας έστειλε κάποιος φίλος, αλλά δεν ακούγεται ήχος.
  Θέλετε να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο μέσω ενός σημείου πρόσβασης ασύρματου δικτύου αλλά ο Internet Explorer δεν μπορεί να εμφανίσει την αρχική σελίδα οποιασδήποτε διαδικτυακής τοποθεσίας.

  Diagnostics (Διαγνωστικός έλεγχος)

  Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να εκτελείτε διαγνωστικούς ελέγχους σε διάφορες συσκευές υλικού, όπως στον επεξεργαστή, το σκληρό δίσκο και τη μνήμη.

  Recovery & Restore (Αποκατάσταση και Επαναφορά)  Η ενότητα Recovery & Restore (Αποκατάσταση και Επαναφορά) περιλαμβάνει:
  • Restore Windows (Επαναφορά των Windows)
  • Launch VAIO Recovery (Εκκίνηση της εφαρμογής ανάκτησης αρχείων, VAIO Recovery)
  Restore Windows (Επαναφορά των Windows)

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία System Restore (Επαναφορά συστήματος) για να αποκαταστήσετε τα αρχεία συστήματος του VAIO με βάση κάποια χρονική στιγμή στο παρελθόν. Αυτός είναι ένας τρόπος να αναιρέσετε τις πρόσφατες αλλαγές συστήματος στον υπολογιστή σας χωρίς να επηρεαστούν τα προσωπικά σας αρχεία, όπως το ηλ. ταχυδρομείο, τα έγγραφα ή οι εικόνες σας.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα System Restore (Επαναφορά συστήματος) μπορείτε να ανατρέξετε:
  • Στην ενότητα Help and Support (Βοήθεια και Υποστήριξη): Κάντε κλικ στο Start(Έναρξη) - Help and Support(Βοήθεια και Υποστήριξη) και πληκτρολογήστε System Restore(Επαναφορά συστήματος) στο πλαίσιο αναζήτησης του συστήματος Βοήθειας.
  • Στον εκτυπωμένο οδηγό Troubleshooting and Recovery Guide (Οδηγός Αντιμετώπισης προβλημάτων και Αποκατάστασης) που συνόδευε το VAIO σας.
  Εκκινήστε την εφαρμογή VAIO Recovery

  Κατ'αυτόν τον τρόπο θα εκκινηθεί το VAIO Recovery Center (Κέντρο Αποκατάστασης VAIO), ένα σύνολο βοηθητικών προγραμμάτων που σας βοηθά σε:
  • Δημιουργία και επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σας
  • Δημιουργία μέσων αποκατάστασης
  • Επανεγκατάσταση εφαρμογών και προγραμμάτων οδήγησης
  • Επαναφορά του VAIO σας στην αρχική του, εργοστασιακή κατάσταση
  Περισσότερες πληροφορίες για το λογισμικό VAIO Recovery Center μπορείτε να βρείτε:
  • Στην ενότητα Help and Support (Βοήθεια και Υποστήριξη): Κάντε κλικ στο μενού Start (Έναρξη) - Help and Support (Βοήθεια και Υποστήριξη) - Recovery (Αποκατάσταση).
  • Στον εκτυπωμένο οδηγό Troubleshooting and Recovery Guide (Οδηγός Αντιμετώπισης προβλημάτων και Αποκατάστασης) που συνόδευε το VAIO σας.
  Παραδείγματα: Θέλετε να δημιουργήσετε μέσα αποκατάστασης.
  Στο Device Manager (Διαχείριση συσκευών) εμφανίζεται ένα κίτρινο θαυμαστικό δίπλα από την καταχώριση για το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής ασύρματου δικτύου της Intel (Intel Wireless LAN).
  Καταργήσατε κατά λάθος την εγκατάσταση του VAIO Gate και τώρα επιθυμείτε να το ξαναεγκαταστήσετε.
  Εγκαταστήσατε αρκετά προγράμματα από αυτά που "κατεβάσατε" χθες, αλλά σήμερα το VAIO σας έγινε πολύ ασταθές: παύει να ανταποκρίνεται και συχνά παρουσιάζει σφάλματα.
  Προσπαθείτε να εκκινήσετε τα Windows, αλλά η διαδικασία πάντοτε σταματά αμέσως μετά την εμφάνιση του λογοτύπου VAIO. Δεν είστε, πλέον, σε θέση να εισέλθετε στα Windows. Θέλετε να ανακτήσετε τα δεδομένα σας προτού προχωρήσετε σε αποκατάσταση του υπολογιστή σας.


  VAIO Support (Υποστήριξη VAIO)  Η ενότητα VAIO Support (Υποστήριξη VAIO) περιέχει πληροφορίες για το VAIO σας, όπως τα στοιχεία του μοντέλου και ο σειριακός του αριθμός. Σας συνδέει  επίσης με το τμήμα υποστήριξης VAIO, καθώς και λύσεις από επιλεγμένους συνεργάτες.

  Κάντε κλικ στο VAIO Support για να μεταβείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία VAIO Support όπου θα βρείτε τις πιο πρόσφατες λύσεις, ενημερώσεις, προγράμματα οδήγησης και στοιχεία επικοινωνίας.  Παράδειγμα: Θέλετε να ελέγξετε για τα πιο πρόσφατα νέα για το VAIO σας αλλά δεν μπορείτε να βρείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία υποστήριξης VAIO για την Ευρώπη.