Αναγνωριστικό άρθρου : S700023439 / Τελευταία τροποποίηση : 12/07/2018

VAIO Care

  Το VAIO Care είναι ένα εύχρηστο πρόγραμμα που επιτρέπει τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων, την ενημέρωση και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων με τον υπολογιστή σας VAIO, με μερικά μόνον κλικ του ποντικιού.

  βαθμός δυσκολίας Βαθμός δυσκολίας:
  Πολύ εύκολο
  απαιτούμενος χρόνος Απαιτούμενος χρόνος:
  δεν ισχύει

  VAIO Care


  Δυνατότητες και χαρακτηριστικά του VAIO Care:
  My VAIO (Ο VAIO μου) Κατάσταση VAIO, Εγχειρίδιο οδηγιών και Πληροφορίες συστήματος
  System Care (Φροντίδα συστήματος) Ελέγχει και βελτιστοποιεί τις επιδόσεις του VAIO σας ώστε να λειτουργεί με ασφάλεια και με τη μέγιστη απόδοση
  Troubleshooting (Αντιμετώπιση προβλημάτων) Σας βοηθά στην επίλυση τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζετε με το VAIO σας, αυτόματα και εντός μερικών λεπτών
  Diagnostics (Διαγνωστικός έλεγχος) Διαγνωστικοί έλεγχοι για το υλικό του VAIO σας
  Recovery & Restore (Αποκατάσταση και Επαναφορά) ○Επανεγκατάσταση εφαρμογών και προγραμμάτων οδήγησης, δημιουργία μέσων ανάκτησης, επαναφορά του VAIO σας στην αρχική εργοστασιακή του κατάσταση ή επαναφορά των Windws σε προηγούμενη κατάσταση
  Contact Sony (Επικοινωνία με τη Sony) Σας συνδέει με την Υποστήριξη VAIO, όποτε χρειάζεστε επαγγελματικού επιπέπδου υποστήριξη.
  Options (Επιλογές) Διαμορφώνει το VAIO Care σύμφωνα με τις απαιτήσεις


  Πώς να εκκινήσετε το  VAIO Care  μέσα από τα Windows


  • Με πάτημα του κουμπιού Assist (βοήθεια): θα ανοίξει η ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων του VAIO Care
  • Με κλικ στο εικονίδιο του VAIO Care στο VAIO Gate: θα ανοίξει η ενότητα "One Click Care" του VAIO Care
  • Περιήγηση στο φάκελο του VAIO Care από το μενού Έναρξη: θα ανοίξει η ενότητα "One Click Care" του VAIO Care.
  Σε περίπτωση που δεν είναι πλέον δυνατή η εκκίνηση των Windows:
  Μπορείτε να εκκινήσετε το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος VAIO Recovery Center πατώντας το κουμπί  ASSIST όταν το VAIO σας είναι σβηστό. Το λογισμικό VAIO Recovery Center σάς επιτρέπει να σώσετε τα δεδομένα σας και να επαναφέρετε το VAIO σας στην αρχική, εργοστασιακή του κατάσταση.


  My VAIO (Ο VAIO μου)



  Η ενότητα My VAIO (Ο VAIO μου) περιέχει:
  • Η επιλογή VAIO Status (Κατάσταση VAIO) παραθέτει τυχόν ενέργειες που εκκρεμούν από τους προηγούμενους ελέγχους συστήματος.
  • Η ενότητα Using My VAIO (Χρήση του VAIO μου) παρέχει τις ακόλουθες επιλογές:
   • To VAIO Control Center (Κέντρο ελέγχου του VAIO) σάς παρέχει πρόσβαση σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις συστήματος του VAIO.
   • Ο Πίνακας Ελέγχου των Windows σάς παρέχει πρόσβαση σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις συστήματος των Windows.
   • To VAIO Manual (Εγχειρίδιο οδηγιών του VAIO) ανοίγει το εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή VAIO που διαθέτετε.
  • Οι Πληροφορίες συστήματος εμφανίζουν τις προδιαγραφές και τα στοιχεία αναγνώρισης του υπολογιστή VAIO που διαθέτετε, όπως τον σειριακό αριθμό.
  Παραδείγματα: Εάν θέλετε να αναζητήσετε τον σειριακό αριθμό του υπολογιστή σας VAIO.
  Εάν θέλετε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά της επιφάνειας αφής.
  Εάν θέλετε να ξέρετε τί υποδεικνύει η τρέχουσα δραστηριότητα της ενδεικτικής λυχνίας κατάστασης LED του VAIO σας.



  System Care (Φροντίδα συστήματος)



  Η ενότητα System Care (Φροντίδα συστήματος) περιέχει τα One Click Care (Φροντίδα με ένα κλικ) και System Tune-up (Βελτιστοποίηση συστήματος).
  1. One Click Care

   Η λειτουργία One Click Care ελέγχει την ασφάλεια του VAIO σας, διασφαλίζει ότι διαθέτει τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις, καθορίζει εάν απαιτούνται ρυθμίσεις για βελτιστοποίηση των επιδόσεων και δημιουργεί αναφορές με τα αποτελέσματα διαγνωστικών ελέγχων - αποτελεί, έτσι, τον πιο εύκολο τρόπο για να να διασφαλίσετε την εύρυθμη λειτουργία του VAIO σας.




   One Click Care Options (Επιλογές του One Click Care)


   Το One Click Care είναι προρρυθμισμένο για να εκτελεί έλεγχο εύρυθμης λειτουργίας του υπολογιστή και να δημιουργεί μια σχετική αναφορά, σε μηνιαία βάση. Μπορείτε να αλλάξετε εσείς την περιοδικότητα των ελέγων ανάλογα με τις απαιτήσεις σας μέσω του μενού επιλογών, Options. Για να προσπελάσετε το μενού Επιλογές, κάντε κλικ στο εικονίδιο του γραναζιού  στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου του VAIO Care.



   Παράδειγμα: Θέλετε να προγραμματίσετε το VAIO Care να εκτελεί εβδομαδιαίο έλεγχο εύρυθμης λειτουργίας του υπολογιστή.

  2. System Tune-up

   Οι λειτουργίες System Tune-up (για βελτιστοποίηση του συστήματος) αποτελούν υποσύνολο του One Click Care. Η λειτουργία System Tune-up αναλαμβάνει την ανασυγκρότηση και εκκαθάριση του σκληρού σας δίσκου, καθώς και του μητρώου των Windows, προκειμένου να βελτιώσει την απόδοση του συστήματός σας.

   Παράδειγμα: Έχετε την αίσθηση ότι το VAIO σας δεν είναι πλέον τόσο γρήγορο όσο ήταν κάποτε.
  Troubleshooting (Αντιμετώπιση προβλημάτων)




  Η ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων σάς βοηθά να επιλύετε αυτόματα και εντός ολίγων λεπτών τυχόν προβλήματα με το VAIO σας, όπως προβλήματα με τον ήχο ή το δίκτυο. Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία αντιμετωπίζετε προβλήματα. Ο οδηγός VAIO Advisor θα εντοπίσει πιθανές και αιτίες και θα δώσει μία ή περισσότερες λύσεις.



  Παραδείγματα: Παρακολουθείτε ένα βίντεο που σας έστειλε κάποιος φίλος, αλλά δεν ακούγεται ήχος.
  Θέλετε να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο μέσω ενός σημείου πρόσβασης ασύρματου δικτύου αλλά ο Internet Explorer δεν μπορεί να εμφανίσει την αρχική σελίδα οποιασδήποτε διαδικτυακής τοποθεσίας.

  Diagnostics (Διαγνωστικός έλεγχος)



  Η ενότητα διαγνωστικού ελέγχου παρέχει διαγνωστικό έλεγχο τόσο σε επίπεδο Hardware (Υλικό) όσο και σε επίπεδο Software (Λογισμικό).

  1. Η επιλογή Hardware diagnostics (Διαγνωστικός έλεγχος υλικού) εκτελεί δοκιμαστικούς ελέγχους σε ποικίλες συσκευές υλικού, όπως επεξεργαστή, σκληρό δίσκο και μνήμη.



  2. Η επιλογή Software diagnostics (Διαγνωστικός έλεγχος λογισμικού) παρέχει το εργαλείο VAIO Startup Setting Tool, που παραθέτει σε λίστα και παρέχει έλεγχο όλων των προγραμμάτων που φορτώνονται στην εκκίνηση των Windows. Όταν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ύποπτο ως αιτία προβλήματος, απενεργοποιώντας το πρόγραμμα σάς επιτρέπει να δοκιμάσετε εάν το πρόβλημα εξακολουθεί και χωρίς αυτό.

   Σημείωση: Ο διαγνωστικός έλεγχος σε επίπεδο υλικού είναι απενεργοποιημένος ως προεπιλογή. Για να ενεργοποιήσετε διαγνωστικό έλεγχο λογισμικού, κάντε κλικ στο εικονίδιο επιλογών στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου του VAIO Care κάντε κλικ στην καρτέλα διαγνωστικού ελέγχου και επιλέξτε Show advanced diagnostics (εμφάνιση σύνθετου διαγνωστικού ελέγχου). Επιβεβαιώστε με το OK.


  Recovery & Restore (Αποκατάσταση και Επαναφορά)



  Η ενότητα Recovery & Restore (Αποκατάσταση και Επαναφορά) περιέχει τις επιλογές Restore Windows (Επαναφορά Windows) και Recovery (Αποκατάσταση).

  1. Restore Windows (Επαναφορά των Windows)

   Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία System Restore (Επαναφορά συστήματος) για να αποκαταστήσετε τα αρχεία συστήματος του VAIO με βάση κάποια χρονική στιγμή στο παρελθόν. Αυτός είναι ένας τρόπος να αναιρέσετε τις πρόσφατες αλλαγές συστήματος στον υπολογιστή σας χωρίς να επηρεαστούν τα προσωπικά σας αρχεία, όπως το ηλ. ταχυδρομείο, τα έγγραφα ή οι εικόνες σας.



   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα System Restore (Επαναφορά συστήματος) μπορείτε να ανατρέξετε:
   • Στην ενότητα Help and Support (Βοήθεια και Υποστήριξη): Κάντε κλικ στο Start(Έναρξη) - Help and Support(Βοήθεια και Υποστήριξη) και πληκτρολογήστε System Restore(Επαναφορά συστήματος) στο πλαίσιο αναζήτησης του συστήματος Βοήθειας.
   • Στον εκτυπωμένο οδηγό Troubleshooting and Recovery Guide (Οδηγός Αντιμετώπισης προβλημάτων και Αποκατάστασης) που συνόδευε το VAIO σας.

   Παράδειγμα: Εγκαταστήσατε αρκετά προγράμματα από αυτά που "κατεβάσατε" χθες, αλλά σήμερα το VAIO σας έγινε πολύ ασταθές: παύει να ανταποκρίνεται και συχνά παρουσιάζει σφάλματα.

  2. Recovery (Αποκατάσταση)

   Η ενότητα Recovery (Αποκατάσταση) επιτρέπει:
    Επανεγκατάσταση εφαρμογών και προγραμμάτων οδήγησης
   • Δημιουργία μέσων αποκατάστασης
   • Recover computer (Αποκατάσταση υπολογιστή)
   • BIOS Settings (Ρυθμίσεις BIOS)



   Περισσότερες πληροφορίες για το λογισμικό VAIO Recovery Center μπορείτε να βρείτε:
   • Στην ενότητα Help and Support (Βοήθεια και Υποστήριξη): Κάντε κλικ στο μενού Start (Έναρξη) - Help and Support (Βοήθεια και Υποστήριξη) - Recovery (Αποκατάσταση).
   • Στον εκτυπωμένο οδηγό Troubleshooting and Recovery Guide (Οδηγός Αντιμετώπισης προβλημάτων και Αποκατάστασης) που συνόδευε το VAIO σας.

   Παραδείγματα: Θέλετε να δημιουργήσετε μέσα αποκατάστασης.
   Στο Device Manager (Διαχείριση συσκευών) εμφανίζεται ένα κίτρινο θαυμαστικό εμπρός από την καταχώριση για το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής ασύρματου δικτύου της Intel (Intel Wireless LAN).
   Καταργήσατε κατά λάθος την εγκατάσταση του VAIO Gate και τώρα επιθυμείτε να το ξαναεγκαταστήσετε.


  Contact Sony (Επικοινωνία με τη Sony)



  Η ενότητα Contact Sony (Επικοινωνία με τη Sony) περιέχει πληροφορίες για το VAIO σας, όπως τα στοιχεία του μοντέλου και ο σειριακός του αριθμός. Σας συνδέει  επίσης με το τμήμα υποστήριξης VAIO, καθώς και λύσεις από επιλεγμένους συνεργάτες.

  Κάντε κλικ στο VAIO Support για να μεταβείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία VAIO Support όπου θα βρείτε τις πιο πρόσφατες λύσεις, ενημερώσεις, προγράμματα οδήγησης και στοιχεία επικοινωνίας.



  Παράδειγμα: Θέλετε να ελέγξετε για τα πιο πρόσφατα νέα για το VAIO σας αλλά δεν μπορείτε να βρείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία υποστήριξης VAIO για την Ευρώπη.