Αναγνωριστικό άρθρου : S700023441 / Τελευταία τροποποίηση : 20/03/2018

Πώς γίνεται παραγγελία δίσκων ανάκτησης εφαρμογής και εξαρτημάτων υπολογιστή

   

  Δίσκοι ανάκτησης εφαρμογής

  Χρειάζονται δίσκοι ανάκτησης εφαρμογής αν έχετε αφαιρέσει το διαμέρισμα αποκατάστασης (recovery partition) του VAIO σας (προσπελάσιμο με το πάτημα του F10 κατά την εκκίνηση) και δεν έχετε δημιουργήσει δίσκους ανάκτησης εφαρμογής από το Recovery Center.
  Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ανάκτησης στο συνοδευτικό Troubleshooting and Recovery Guide (Οδηγός Αντιμετώπισης προβλημάτων και Αποκατάστασης).

  Για λεπτομέρειες σχετικά με την παραγγελία, βλ. Πώς γίνεται παραγγελία.
   

  Εξαρτήματα επισκευής

  Εάν ο VAIO σας απαιτεί σέρβις, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να κανονίσουμε επισκευή από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

  Τυπικά τα εσωτερικά εξαρτήματα δεν πωλούνται ξεχωριστά, γιατί υπάρχει υψηλός κίνδυνος πρόκλησης πρόσθετης ζημιάς, όταν εκτελείται επισκευή από άτομα που δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση.  Εάν κάποια επισκευή εκτελεστεί από μη εξουσιοδοτημένο άτομο, οι ζημιές δεν θα καλύπτονται από την εγγύηση.
  Ελέγξτε τα συνοδευτικά Έγγραφα εγγύησης, για περισσότερες πληροφορίες.

  Ορισμένα εξαρτήματα, που είναι εύκολο να αντικατασταθούν, μπορούν να αγοραστούν ξεχωριστά.   Ένας αντιπρόσωπος υποστήριξης VAIO θα έχει τη δυνατότητα να σας πληροφορήσει.
  Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδεχομένως να είναι δύσκολο να περιγράψετε το εξάρτημα που χρειάζεστε.  Σας συνιστούμε να παρέχετε πάντοτε μια φωτογραφία του ελαττωματικού εξαρτήματος.

  Οι αντιπρόσωποί μας δεν μπορούν να παρέχουν βοήθεια με την αντικατάσταση εξαρτημάτων.
   

  Πώς γίνεται παραγγελία

  Στην περίπτωση που θα χρειαστεί να κάνετε κάποια παραγγελία, επικοινωνήστε με τους αντιπροσώπους μας μέσω ενός από τα διαθέσιμα κανάλια στην ενότητα "Επικοινωνία".

  Λάβετε υπ' όψιν σας ότι θα πρέπει να συνδεθείτε σύμφωνα με το σειριακό σας αριθμό ( πώς θα το βρω; ), προκειμένου να δείτε στοιχεία επαφής.  Ο σειριακός αριθμός απαιτείται επίσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κλήσης.

  Ο αντιπρόσωπος με τον οποίον θα επικοινωνήσετε θα έχει τη δυνατότητα να σας πει εάν το απαιτούμενο εξάρτημα μπορεί να αποσταλεί και θα σας δώσει προσφορά.