Αναγνωριστικό άρθρου : S700023423 / Τελευταία τροποποίηση : 12/07/2018

Με ποιον τρόπο υπολογίζεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας του VAIO;

  Οι προδιαγραφές της VAIO αναφέρουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σε λεπτά. Αυτό το άρθρο εξηγεί με ποιον τρόπο προσδιορίζονται αυτοί οι αριθμοί.

  βαθμός δυσκολίας Βαθμός δυσκολίας:
  Πολύ εύκολο
  απαιτούμενος χρόνος Απαιτούμενος χρόνος:
  δεν ισχύει

  Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας του VAIO υπολογίζεται με το λογισμικό MobileMark BAPCo. Το πακέτο λογισμικού MobileMark είναι το πρότυπο του κλάδου για τον έλεγχο απόδοσης.

  Το MobileMark κυκλοφορεί σε πακέτο με μια μεγάλη σειρά εμπορικών πακέτων λογισμικού, όπως το Microsoft Office και η Adobe Creative Suite, ενώ χρησιμοποιείται αποκλειστικά για δοκιμές. Το MobileMark προσομοιώνει έναν ζωντανό άνθρωπο που χρησιμοποιεί αυτές τις εφαρμογές κατά τη διάρκεια ενός κύκλου ελέγχου απόδοσης, με τρόπο που είναι αξιόπιστα όμοιος κάθε φορά, για λόγους σύγκρισης. Το λογισμικό ελέγχου απόδοσης MobileMark κάνει βαριά χρήση όλων των βασικών εξαρτημάτων του συστήματος, π.χ. του επεξεργαστή, της μνήμης, των γραφικών και του σκληρού δίσκου. Δεν χρησιμοποιεί τις δυνατότητες σύνδεσης δικτύου ή άλλες μονάδες, εκτός από τη μονάδα σκληρού δίσκου.

  Πριν από κάθε δοκιμή, πρέπει να αλλαχθούν ορισμένες ρυθμίσεις του διαγράμματος τροφοδοσίας, προκειμένου να αποφευχθεί το να περάσει ο υπολογιστής σε κατάσταση αδράνειας ή να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια με χαμηλή μπαταρία, πράγμα που θα μπορούσε να παρεμποδίσει τη δοκιμή.

  Το λογισμικό MobileMark δημιουργεί μια αναφορά που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν το περιβάλλον δοκιμών, όπως οι πληροφορίες και οι ρυθμίσεις του εξοπλισμού, καθώς και η βαθμολογία απόδοσης και αυτονομίας της μπαταρίας. Η τιμή βαθμολογίας της αυτονομίας στρογγυλοποιείται για αναφορές στις προδιαγραφές.