Πριν εγκαταστήσετε την ενημέρωση, διαβάστε προσεκτικά τα εξής:

 • Για να κάνετε ενημέρωση από την Έκδ. 2.02 ή παλαιότερη, πρέπει πρώτα να κάνετε ενημέρωση στην Έκδ. 2.04 ή 2.05 πριν κάνετε την ενημέρωση στην τελευταία έκδοση. Το αρχείο ενημέρωσης για την Έκδ. 2.04 ή 2.05 περιλαμβάνεται στον σύνδεσμο λήψης της Έκδ. 2.02 (ή των παλαιότερων εκδόσεων).
 • Προφυλάξεις κατά την ενημέρωση από την Έκδ. 2.02 ή παλαιότερη:
  • Οι ενημερωμένες κάμερες δεν θα μπορούν πλέον να συνδεθούν στην εφαρμογή Imaging Edge Mobile. Αφού ενημερώσετε την κάμερα, εγκαταστήστε το Creators' App.
  • Για να συζεύξετε την κάμερα με το Creators' App, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή Imaging Edge Mobile βρίσκεται στην τελευταία έκδοση (έκδ. 7.7.2 ή νεότερη). Αν η εφαρμογή Imaging Edge Mobile δεν βρίσκεται στην τελευταία έκδοση, ενημερώστε την πριν προσπαθήσετε να συζεύξετε την κάμερα με το Creators' App.
 • Προφυλάξεις κατά την ενημέρωση από την Έκδ. 1.01 ή παλαιότερη:
  • Μετά την ενημέρωση στην έκδοση 2.00 ή σε νεότερη, θα γίνει επαναφορά των ρυθμίσεων της κάμερας στις προεπιλεγμένες τιμές.
   Σημείωση: Επειδή αυτή η ενημέρωση προσθέτει λειτουργίες και πραγματοποιεί σημαντικές αλλαγές στις προδιαγραφές, οι ρυθμίσεις της κάμερας θα επανέλθουν στις αρχικές τους τιμές κατά την εκτέλεση της διαδικασίας ενημέρωσης. Συνιστάται να σημειώσετε όλες τις ρυθμίσεις της κάμερας προτού προχωρήσετε. Ακόμα κι αν έχετε αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τις διάφορες διαθέσιμες δυνατότητες αποθήκευσης (όπως η Αποθήκευση/φόρτωση ρυθμίσεων και η Αποθήκευση/φόρτωση ρυθμίσεων FTP), η κάμερα δεν θα μπορεί να διαβάσει τις ρυθμίσεις που ίσχυαν πριν από την Έκδ.1.01 αφού αναβαθμιστεί στην Έκδ.2.00.
  • Με την προσθήκη της λειτουργίας λήψης με λογαριθμικό προφίλ, έγινε αναθεώρηση των προφίλ εικόνας και η ρύθμιση γάμμα S-Log2 δεν περιλαμβάνεται πλέον. Μετά από την ενημέρωση, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση γάμμα S-Log3.
  • Θα μπορείτε να συνδεθείτε ευκολότερα στην εφαρμογή Mobile. Μετά από τη σύζευξη της εφαρμογής με την κάμερα, θα μπορείτε να μεταφέρετε εικόνες και να κάνετε απομακρυσμένα λήψεις χρησιμοποιώντας απλώς την εφαρμογή. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύζευξη της κάμερας με smartphone (Εγγραφή smartphone) στον Οδηγό βοήθειας για λεπτομέρειες. Επιπλέον, η λειτουργία σύνδεσης NFC με ένα άγγιγμα που υπήρχε έως την Έκδ. 1.01 της κάμερας δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη.

Αφού επιβεβαιώσετε όλα τα παραπάνω, προχωρήστε στην ενημέρωση χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο σύνδεσμο: