Λειτουργεί ιδανικά με τηλεοράσεις Sony

Συγχρονισμός ακουστικού κέντρου

Σε σύνδεση με μια τηλεόραση BRAVIA με συγχρονισμό ακουστικού κέντρου0 1, το ηχοσύστημα και η τηλεόραση γίνονται το κεντρικό ηχείο του συστήματος home cinema. Με τον συγχρονισμό ακουστικού κέντρου, θα ακούτε τους διαλόγους από την οθόνη. Ευθυγράμμιση ακριβείας δράσης και ήχου, για ακόμα πιο καθηλωτική εμπειρία προβολής.2
Επισημαίνεται μόνο η εικόνα μιας ρύθμισης τηλεόρασης. 3 μπλε κύκλοι βγαίνουν από το κέντρο της τηλεόρασης, παρουσιάζοντας την κατεύθυνση του ήχου

Εύκολος χειρισμός με τηλεοράσεις BRAVIA

Με το ενσωματωμένο περιβάλλον χρήσης, οι ρυθμίσεις του AN1000 εμφανίζονται αυτόματα στο μενού γρήγορων ρυθμίσεων της BRAVIA για εύκολο χειρισμό των λειτουργιών, όπως το ηχητικό πεδίο και η ένταση, από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, χωρίς αλλαγή στο τηλεχειριστήριο του AN1000.0 1
Εικόνα της διασύνδεσης γρήγορων ρυθμίσεων της BRAVIA κάτω από μια εικόνα με δύο γυναίκες σε ταράτσα