Με γνώμονα τη βιωσιμότητα

Τα προϊόντα του οικιακού ηχοσυστήματος της Sony είναι σχεδιασμένα όχι μόνο για να προσφέρουν μια εξαιρετική εμπειρία ήχου αλλά και με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Δεσμευόμαστε για λιγότερο πρωτογενές πλαστικό σε προϊόντα και συσκευασίες.

Το AN1000 χρησιμοποιεί ειδικά ανεπτυγμένο ανακυκλωμένο πλαστικό0 σε περισσότερα εξαρτήματα του προϊόντος, για να προσφέρει εξαιρετική απόδοση ήχου με μικρότερο οικολογικό αντίκτυπο.

Περίπου το 95%1 της συσκευασίας αποτελείται από ανακυκλωμένο χαρτί και υλικά που έχουν ως βάση τους το χαρτί, για την ελαχιστοποίηση της χρήσης πρωτογενούς πλαστικού.

Εικόνα πληθώρας υλικών επάνω σε πλάκες