Φωτογραφικές μηχανές με εναλλάξιμους φακούς

Φωτογραφικές μηχανές με εναλλάξιμους φακούς

Φωτογραφικές μηχανές με εναλλάξιμους φακούς

Συνδέσεις για δημιουργικές ροές εργασίας

Η εικόνα τραβήχτηκε σε πραγματικό περιβάλλον λήψης Η εικόνα τραβήχτηκε σε πραγματικό περιβάλλον λήψης

Συνδέσεις για δημιουργικές ροές εργασίας

Εικόνα με πολλά συνδεδεμένα καλώδια

Εξαιρετική συνδεσιμότητα 

Διασυνδέσεις και τρόποι μετάδοσης IP για πολλές διαφορετικές χρήσεις

Η FR7 παρέχει έξοχη συνδεσιμότητα για έξοδο βίντεο, μετάδοση ροής IP και συγχρονισμό με συσκευές. Με την έξοδο HDMI μπορείτε να παρακολουθείτε σε πραγματικό χρόνο, ενώ η έξοδος SDI παρέχει σήμα RAW σε εξωτερικές συσκευές εγγραφής. Έλεγχος της κάμερας, μετάδοση βίντεο και ήχου και τροφοδοσία ρεύματος γίνονται μέσω ενός μόνο καλωδίου LAN.
HotSpotImageName
Υποδοχή οπτικής εξόδου 
Μια προαιρετική μονάδα SFP+ μπορεί* να μετατρέψει την έξοδο SDI της κάμερας σε οπτική φόρμα για μεταφορά χαμηλής απώλειας σε μεγάλες αποστάσεις.     

* Πωλείται ξεχωριστά.
HotSpotImageName
Έξοδος 12G SDI BNC 
Παρέχει έξοδο βίντεο σε επιλογή μορφής 12G/6G/3G/HD-SDI. Η έξοδος RAW είναι επίσης δυνατή με ορισμένες ρυθμίσεις. 
HotSpotImageName
Υποδοχή εξόδου HDMI Τύπου A
Παρέχει έξοδο βίντεο με επικάλυψη της κατάστασης και των πληροφοριών ρύθμισης για παρακολούθηση. Περιλαμβάνεται πλάκα ασφαλείας καλωδίου HDMI και κιτ βιδών. 
HotSpotImageName
Υποδοχή Audio IN (τύπου XLR 5 pin)
Λαμβάνει την έξοδο από ένα εξωτερικό μικρόφωνο ή μια συσκευή ήχου. Ο ήχος CH-1 και CH-2 λαμβάνονται από μία υποδοχή. 
Προϊοντική εικόνα FR7
HotSpotImageName
Διπλές υποδοχές πολυμέσων
Οι διπλές υποδοχές μέσων που υποστηρίζουν κάρτες μνήμης CFexpress Type A* και SDXC επιτρέπουν αξιόπιστη εγγραφή μεγάλου όγκου δεδομένων. 

* Διατίθεται μόνο με φακούς που υποστηρίζουν αντιστάθμιση breathing. Η γωνία θέασης και η ποιότητα εικόνας ενδέχεται να αλλάξουν ελαφρώς. Η πλήρης αντιστάθμιση μπορεί να μην είναι δυνατή με όλους τους φακούς. Η λειτουργία δεν διατίθεται όταν η αντιστάθμιση παραμόρφωσης είναι απενεργοποιημένη, η λειτουργία S&Q χρησιμοποιείται ή το φορμά εγγραφής έχει ρυθμιστεί σε RAW ή οποιοδήποτε φορμά που περιλαμβάνει RAW.
About CFexpress Type A
Προϊοντική εικόνα FR7

Σύνδεση σε εξωτερικές συσκευές

Συνδέστε εύκολα εξωτερικές συσκευές για συγχρονισμό κωδικών χρόνου, έλεγχο σημάτων λυχνιών εγγραφής και συντονισμό σημάτων συγχρονισμού σε διαμορφώσεις με περισσότερες κάμερες.  

Προϊοντική εικόνα FR7, με υποδοχή TC IN

Υποδοχή TC IN

Λαμβάνει χρονοκώδικα από μια εξωτερική συσκευή για να χρησιμοποιηθεί για συγχρονισμό. 
Εικόνα προϊόντος του FR7, με"Επιλογή" υποδοχής

"Προαιρετική" υποδοχή

Συνδέει τα σήματα λυχνιών εγγραφής σε μια εξωτερική συσκευή. 
Προϊοντική εικόνα FR7, με την υποδοχή GENLOCK

Υποδοχή GENLOCK

Λαμβάνει σήματα συγχρονισμού από εξωτερικές συσκευές για χρήση σε διαμορφώσεις με περισσότερες κάμερες.

Τροφοδοσία

Εικόνα του PoE++

Υποδοχή LAN και PoE++

Η FR7 μπορεί να τροφοδοτηθεί με μια εξωτερική συσκευή PoE++ (Power μέσω Ethernet Plus Plus) μέσω ενός τυπικού καλωδίου δικτύου (CAT5e ή υψηλότερο), χωρίς να χρειάζεται άλλο καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος.

[1] Εναλλαγή δικτύου  [2] FR7  [3] Δεδομένα  [4] Ρεύμα
Προϊοντική εικόνα FR7, με υποδοχή DC IN

Υποδοχή DC IN 

Χωρίς PoE++, ο μετασχηματιστής AC συνδέεται στην υποδοχή ""DC IN"" της FR7 για να τροφοδοτήσει τη μονάδα. Ο σφιγκτήρας καλωδίου στο πίσω πλαίσιο της FR7 αποτρέπει την κατά λάθος αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας. 

IP streaming

Υποστήριξη περισσότερων πρωτοκόλλων για κάλυψη των αναγκών ροής μετάδοσης 

Με το RTSP μπορεί η έξοδος κάμερας να διανέμεται ταυτόχρονα σε έως 5 συσκευές προβολής. Το SRT επιτρέπει βίντεο υψηλής ποιότητας χωρίς καθυστερήσεις, ακόμη και σε ασταθή δίκτυα, ενώ το NDI|HX0 συνδέεται με συσκευές συμβατές με NDI, όπως μεταγωγείς και διακομιστές πολυμέσων, υποστηρίζοντας αποτελεσματική παραγωγή ζωντανού βίντεο μέσω πρωτοκόλλων Διαδικτύου.
Λογότυπα των πρωτοκόλλων ροής

Εξαρτήματα

Προϊοντική εικόνα FR7

  

1. Λυχνία εγγραφής/ένδειξης / 2. Λυχνία POWER / 3. Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου υπερύθρων / 4. Λυχνία ΔΙΚΤΥΟΥ / 5. Είσοδος αέρα / 6. Υποδοχή LAN (δίκτυο) (RJ-45) / 7. Σύνδεση γείωσης / 8. Σφιγκτήρας καλωδίου / 9. Διακόπτης RESET / 10. Διακόπτες SETUP / 11. Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου υπερύθρων / 12. Ανεμιστήρας/Έξοδος αέρα