Φωτογραφικές μηχανές με εναλλάξιμους φακούς

Φωτογραφικές μηχανές με εναλλάξιμους φακούς

Φωτογραφικές μηχανές με εναλλάξιμους φακούς
Εικόνα τοπίου Εικόνα τοπίου

Η Sony και το περιβάλλον 

Στόχος μας το μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα 

Επιδίωξη ενός βιώσιμου οικοσυστήματος προϊόντων 

H Sony αναλαμβάνει την πρόκληση να συμβάλει στη βιωσιμότητα της Γης, για να επιτρέψει στους δημιουργούς να παράγουν ακόμα πιο όμορφες και δημιουργικές εικόνες. Για μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε ολόκληρο τον όμιλο Sony Group έως το 2040, επιταχύνουμε πολυάριθμες πρωτοβουλίες για το περιβάλλον. 
Εικόνα Road to Zero