Αναγνωριστικό άρθρου : 00192384 / Τελευταία τροποποίηση : 03/02/2022Εκτύπωση

Τι είναι το χαρακτηριστικό του Καναλιού επιστροφής ήχου (ARC);

  Το χαρακτηριστικό ARC εξαλείφει την ανάγκη χρήσης πρόσθετου μικτού καλωδίου ήχου ή καλωδίου οπτικών ινών, όταν συνδέεται ένας δέκτης ήχου/βίντεο (A/V) ή ένα σύστημα ήχου surround με την τηλεόραση. Η σύνδεση ενός καλωδίου HDMI από ένα δέκτη A/V συμβατό με ARC με μια τηλεόραση συμβατή με ARC επιτρέπει τα εξής:

  • Αποστολή ήχου στο δέκτη A/V από την τηλεόραση.
  • Προβολή και ακρόαση ταινιών και άλλου περιεχομένου από συσκευές-πηγές καθώς μεταδίδονται από το δέκτη A/V για προβολή στην τηλεόραση.

  Στην ακόλουθη εικόνα εμφανίζονται οι συνδέσεις που είναι απαραίτητες για τη μετάδοση ήχου από μια τηλεόραση που είναι συμβατή με ARC σε μια συσκευή ήχου που είναι επίσης συμβατή με ARC:

  Εικόνα
  [A]: Τηλεόραση
  [B]: Ηχοσύστημα
  [C]: Είσοδος HDMI ARC στην τηλεόραση
  [D]: Έξοδος HDMI ARC στο ηχοσύστημα
  [E]: Καλώδιο HDMI (καλώδιο HDMI υψηλής ποιότητας, υψηλής ταχύτητας)

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα καλώδια HDMI χαμηλής ποιότητας που δεν φέρουν τη σήμανση για υψηλή ταχύτητα δεν θα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τη λειτουργία ARC.

  Στην ακόλουθη εικόνα εμφανίζονται οι συνδέσεις που είναι απαραίτητες για τη μετάδοση ήχου από μια τηλεόραση σε μια οικιακή συσκευή ήχου, όταν μία από τις μονάδες δεν είναι συμβατή με ARC:


  Εικόνα