Αναγνωριστικό άρθρου : 00197230 / Τελευταία τροποποίηση : 15/06/2018

Ποιες μονάδες σκληρού δίσκου έχουν επιβεβαιωθεί ως συμβατές με εγγραφή και αναπαραγωγή;

   Όνομα μοντέλου Κατασκευαστής Σύστημα αρχείων Αναπαραγωγή Εγγραφή
  HD-EG5 Sony NTFS Ναι Όχι
   HD-E1 Sony NTFS Ναι Όχι
   HD-E1H Sony NTFS Ναι Όχι
   HD-E2 Sony NTFS Ναι Όχι
   HD-SG5 Sony NTFS Ναι Όχι
   HD-EG5U Sony FAT32 Ναι Ναι
  WDBACW0010HBK 1TB Western Digital  Ναι Ναι
   WDBACW0020HBK 2TB Western Digital  Ναι Ναι
   WDBACW0030HBK 3TB Western Digital  Ναι Ναι
   WDBACW0040HBK 4TB Western Digital  Ναι Ναι
   WDBFJK0020HBK 2TB Western Digital  Ναι Ναι
   WDBFJK0030HBK 3TB Western Digital  Ναι Ναι
   WDBFJK0040HBK 4TB Western Digital  Ναι Ναι
   WDBACW0010HBK 1TB Western Digital  Ναι Ναι
   WDBACW0020HBK 2TB> Western Digital  Ναι Ναι

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επισημασμένες περιοχές υποδεικνύουν ότι, παρόλο που ελέγξαμε τη συμβατότητα αυτών των συσκευών, δεν μπορούμε να προσφέρουμε υποστήριξη σε πελάτες που χρησιμοποιούν τα μοντέλα, αν προκύψει πρόβλημα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

  • Ακροδέκτης μονάδας σκληρού δίσκου: 5V/800mA
  • Άλλος ακροδέκτης: 5V/500mA
   Όνομα μοντέλου Κατασκευαστής Σύστημα αρχείων ΑναπαραγωγήΕγγραφή 
   HD-EG5 Sony  Ναι Όχι
   HD-E1 Sony  Ναι Όχι
   HD-EG5U* Sony  Ναι Ναι
   HD-SG5 Sony  Ναι Όχι
   WDBFJK0020HBK Western Digital  Ναι Ναι
   WDBFJK0030HBK Western Digital  Ναι Ναι
   WDBFJK0040HBK Western Digital  Ναι Ναι
   WDBFJK0060HBK Western Digital  Ναι Ναι
   WDBGLG0010HBK Western Digital  Ναι Ναι
   WDBGLG0020HBK Western Digital  Ναι Ναι

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επισημασμένες περιοχές υποδεικνύουν ότι, παρόλο που ελέγξαμε τη συμβατότητα αυτών των συσκευών, δεν μπορούμε να προσφέρουμε υποστήριξη σε πελάτες που χρησιμοποιούν τα μοντέλα, αν προκύψει πρόβλημα.

  Οι μονάδες σκληρών δίσκων (HDD) είναι φορητές, εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης που σας επιτρέπουν να αποθηκεύετε αρχεία, όπως εικόνες, βίντεο/προγράμματα και αρχεία ήχου, για να τα παρακολουθήσετε ή να τα ακούσετε στο μέλλον. Τα παρακάτω μοντέλα HDD έχουν επιβεβαιωθεί ως συμβατά με την τηλεόρασή σας.

  Για τηλεοράσεις εκτός Android του 2017

  Αναπαραγωγή  Εγγραφή*  Κατασκευαστής  Μοντέλο  Φορητού τύπου
  SONY HD-SG5 Ναι
  SONY HD-S1A Ναι
  SONY HD-T3 Όχι
  SONY HD-U3 Όχι
  SONY HD-E1 Ναι
  SONY HD-E2 Ναι 
  SONY HD-D2B Όχι
  SONY HD-D3B Όχι
  SONY HD-V2 Όχι
  SONY HD-V3 Όχι
   SONY HD-U2 Όχι
   SONY HD-T2 Όχι

   

  Για τηλεοράσεις εκτός Android του 2016

  Αναπαραγωγή  Εγγραφή*  Κατασκευαστής  Μοντέλο
  SONY HD-U3
  SONY HD-Q3
  SONY HD-E2
  Buffalo HD-LLU3
  Buffalo HD-AVSU3
  Buffalo HD-PLFU3
  Buffalo HD-AVQ3
  Buffalo HD-PNFU3-C
  I-O Data AVHD-AUSQ
  I-O Data HDEL-UTB
  I-O Data AVHD-PUTSQ
  I-O Data HDCL-UT(UTB)
  I-O Data AVHD-AUT
  I-O Data HDPC-UTC

  * Η λειτουργία εγγραφής είναι διαθέσιμη μόνο για ορισμένα μοντέλα και ορισμένες χώρες/περιοχές.

   

  Μοντέλα τηλεόρασης LCD 2015

  Όνομα μοντέλου Κατασκευαστής Σύστημα αρχείων Αναπαραγωγή Εγγραφή
  HD-EG5 Sony NTFS Ναι Όχι
  HD-E1 Sony NTFS Ναι Όχι
  HD-SG5 Sony NTFS Ναι Όχι
  HD-EG5U* Sony FAT32 Ναι Ναι

  Μοντέλα τηλεόρασης LCD 2014

   Όνομα μοντέλου  Κατασκευαστής  Σύστημα αρχείων  Αναπαραγωγή  Εγγραφή
   HD-EG5  Sony  NTFS  Ναι  Όχι
   HD-E1  Sony  NTFS  Ναι  Όχι
   HD-E1H  Sony  NTFS  Ναι  Όχι
   HD-E2  Sony  NTFS  Ναι  Όχι
   HD-SG5  Sony  NTFS  Ναι  Όχι
   HD-EG5U  Sony  FAT32  Ναι  Ναι

  Μοντέλα τηλεόρασης LCD 2013

   Όνομα μοντέλου  Κατασκευαστής  Σύστημα αρχείων  Αναπαραγωγή   Εγγραφή
   HD-PG5  Sony  NTFS  Ναι  Όχι
   HD-EG5  Sony  NTFS  Ναι  Όχι
   HD-E1  Sony  NTFS  Ναι  Όχι
   HD-E1H  Sony  NTFS  Ναι  Όχι
   HD-EG5U  Sony  FAT32  Ναι  Ναι
   HD-PG5U  Sony  FAT32  Ναι  Ναι
   WDBACW0010HBK  Western Digital  NTFS  Ναι  Ναι
   WDBACW0020HBK  Western Digital  NTFS  Ναι  Ναι
   WDBACW0030HBK  Western Digital  NTFS  Ναι  Ναι
   WDBACW0040HBK  Western Digital  NTFS  Ναι  Ναι

   

   

   

   

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

  • Ο όρος "Αναπαραγωγή" ορίζεται ως η ενέργεια κατά την οποία επιτρέπεται στη μονάδα σας HDD η αναπαραγωγή περιεχομένου, όπως εικόνες
  • Ο όρος "Εγγραφή" ορίζεται ως η ενέργεια κατά την οποία επιτρέπεται στη μονάδα σας HDD η εγγραφή και η αναπαραγωγή περιεχόμενου, όπως τηλεοπτικά προγράμματα
  • Ο όρος "NTFS" αναφέρεται στο Σύστημα New Technology File System
  • Ο όρος "FAT32" αναφέρεται στο File Allocation Table (32)
  • Για την εγγραφή σε μια εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου, η συσκευή θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB για εγγραφή με ένα καλώδιο USB.
  • Το μήκος του καλωδίου USB που παρέχεται με τον HD-EG5U μπορεί να είναι πολύ μικρό. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB με μήκος τουλάχιστον 80 εκ.