Αναγνωριστικό άρθρου : 00197230 / Τελευταία τροποποίηση : 15/06/2018

Ποιες μονάδες σκληρού δίσκου έχουν επιβεβαιωθεί ως συμβατές με εγγραφή και αναπαραγωγή;

Σχετικά προϊόντα και κατηγορίες για αυτό το άρθρο

 Όνομα μοντέλου Κατασκευαστής Σύστημα αρχείων Αναπαραγωγή Εγγραφή
HD-EG5 Sony NTFS Ναι Όχι
 HD-E1 Sony NTFS Ναι Όχι
 HD-E1H Sony NTFS Ναι Όχι
 HD-E2 Sony NTFS Ναι Όχι
 HD-SG5 Sony NTFS Ναι Όχι
 HD-EG5U Sony FAT32 Ναι Ναι
WDBACW0010HBK 1TB Western Digital  Ναι Ναι
 WDBACW0020HBK 2TB Western Digital  Ναι Ναι
 WDBACW0030HBK 3TB Western Digital  Ναι Ναι
 WDBACW0040HBK 4TB Western Digital  Ναι Ναι
 WDBFJK0020HBK 2TB Western Digital  Ναι Ναι
 WDBFJK0030HBK 3TB Western Digital  Ναι Ναι
 WDBFJK0040HBK 4TB Western Digital  Ναι Ναι
 WDBACW0010HBK 1TB Western Digital  Ναι Ναι
 WDBACW0020HBK 2TB> Western Digital  Ναι Ναι

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επισημασμένες περιοχές υποδεικνύουν ότι, παρόλο που ελέγξαμε τη συμβατότητα αυτών των συσκευών, δεν μπορούμε να προσφέρουμε υποστήριξη σε πελάτες που χρησιμοποιούν τα μοντέλα, αν προκύψει πρόβλημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

  • Ακροδέκτης μονάδας σκληρού δίσκου: 5V/800mA
  • Άλλος ακροδέκτης: 5V/500mA
 Όνομα μοντέλου Κατασκευαστής Σύστημα αρχείων ΑναπαραγωγήΕγγραφή 
 HD-EG5 Sony  Ναι Όχι
 HD-E1 Sony  Ναι Όχι
 HD-EG5U* Sony  Ναι Ναι
 HD-SG5 Sony  Ναι Όχι
 WDBFJK0020HBK Western Digital  Ναι Ναι
 WDBFJK0030HBK Western Digital  Ναι Ναι
 WDBFJK0040HBK Western Digital  Ναι Ναι
 WDBFJK0060HBK Western Digital  Ναι Ναι
 WDBGLG0010HBK Western Digital  Ναι Ναι
 WDBGLG0020HBK Western Digital  Ναι Ναι

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επισημασμένες περιοχές υποδεικνύουν ότι, παρόλο που ελέγξαμε τη συμβατότητα αυτών των συσκευών, δεν μπορούμε να προσφέρουμε υποστήριξη σε πελάτες που χρησιμοποιούν τα μοντέλα, αν προκύψει πρόβλημα.

Οι μονάδες σκληρών δίσκων (HDD) είναι φορητές, εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης που σας επιτρέπουν να αποθηκεύετε αρχεία, όπως εικόνες, βίντεο/προγράμματα και αρχεία ήχου, για να τα παρακολουθήσετε ή να τα ακούσετε στο μέλλον. Τα παρακάτω μοντέλα HDD έχουν επιβεβαιωθεί ως συμβατά με την τηλεόρασή σας.

Για τηλεοράσεις εκτός Android του 2017

Αναπαραγωγή  Εγγραφή*  Κατασκευαστής  Μοντέλο  Φορητού τύπου
SONY HD-SG5 Ναι
SONY HD-S1A Ναι
SONY HD-T3 Όχι
SONY HD-U3 Όχι
SONY HD-E1 Ναι
SONY HD-E2 Ναι 
SONY HD-D2B Όχι
SONY HD-D3B Όχι
SONY HD-V2 Όχι
SONY HD-V3 Όχι
 SONY HD-U2 Όχι
 SONY HD-T2 Όχι

 

Για τηλεοράσεις εκτός Android του 2016

Αναπαραγωγή  Εγγραφή*  Κατασκευαστής  Μοντέλο
SONY HD-U3
SONY HD-Q3
SONY HD-E2
Buffalo HD-LLU3
Buffalo HD-AVSU3
Buffalo HD-PLFU3
Buffalo HD-AVQ3
Buffalo HD-PNFU3-C
I-O Data AVHD-AUSQ
I-O Data HDEL-UTB
I-O Data AVHD-PUTSQ
I-O Data HDCL-UT(UTB)
I-O Data AVHD-AUT
I-O Data HDPC-UTC

* Η λειτουργία εγγραφής είναι διαθέσιμη μόνο για ορισμένα μοντέλα και ορισμένες χώρες/περιοχές.

 

Μοντέλα τηλεόρασης LCD 2015

Όνομα μοντέλου Κατασκευαστής Σύστημα αρχείων Αναπαραγωγή Εγγραφή
HD-EG5 Sony NTFS Ναι Όχι
HD-E1 Sony NTFS Ναι Όχι
HD-SG5 Sony NTFS Ναι Όχι
HD-EG5U* Sony FAT32 Ναι Ναι

Μοντέλα τηλεόρασης LCD 2014

 Όνομα μοντέλου  Κατασκευαστής  Σύστημα αρχείων  Αναπαραγωγή  Εγγραφή
 HD-EG5  Sony  NTFS  Ναι  Όχι
 HD-E1  Sony  NTFS  Ναι  Όχι
 HD-E1H  Sony  NTFS  Ναι  Όχι
 HD-E2  Sony  NTFS  Ναι  Όχι
 HD-SG5  Sony  NTFS  Ναι  Όχι
 HD-EG5U  Sony  FAT32  Ναι  Ναι

Μοντέλα τηλεόρασης LCD 2013

 Όνομα μοντέλου  Κατασκευαστής  Σύστημα αρχείων  Αναπαραγωγή   Εγγραφή
 HD-PG5  Sony  NTFS  Ναι  Όχι
 HD-EG5  Sony  NTFS  Ναι  Όχι
 HD-E1  Sony  NTFS  Ναι  Όχι
 HD-E1H  Sony  NTFS  Ναι  Όχι
 HD-EG5U  Sony  FAT32  Ναι  Ναι
 HD-PG5U  Sony  FAT32  Ναι  Ναι
 WDBACW0010HBK  Western Digital  NTFS  Ναι  Ναι
 WDBACW0020HBK  Western Digital  NTFS  Ναι  Ναι
 WDBACW0030HBK  Western Digital  NTFS  Ναι  Ναι
 WDBACW0040HBK  Western Digital  NTFS  Ναι  Ναι

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

  • Ο όρος "Αναπαραγωγή" ορίζεται ως η ενέργεια κατά την οποία επιτρέπεται στη μονάδα σας HDD η αναπαραγωγή περιεχομένου, όπως εικόνες
  • Ο όρος "Εγγραφή" ορίζεται ως η ενέργεια κατά την οποία επιτρέπεται στη μονάδα σας HDD η εγγραφή και η αναπαραγωγή περιεχόμενου, όπως τηλεοπτικά προγράμματα
  • Ο όρος "NTFS" αναφέρεται στο Σύστημα New Technology File System
  • Ο όρος "FAT32" αναφέρεται στο File Allocation Table (32)
  • Για την εγγραφή σε μια εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου, η συσκευή θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB για εγγραφή με ένα καλώδιο USB.
  • Το μήκος του καλωδίου USB που παρέχεται με τον HD-EG5U μπορεί να είναι πολύ μικρό. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB με μήκος τουλάχιστον 80 εκ.