Αναγνωριστικό άρθρου : 00223095 / Τελευταία τροποποίηση : 07/10/2019

Πολιτική απορρήτου της εφαρμογής «Support by Sony»

  Η παρούσα Πολιτική απορρήτου εξηγεί τα ακόλουθα στοιχεία:
  i. Τον τρόπο κατά τον οποίο η Sony Marketing Inc. («Sony», «εμείς» ή «μας») μπορεί να διαβάζει, να συλλέγει, να χρησιμοποιεί ή/και να αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής «Support by Sony» από εσάς.
  ii. Τον τρόπο που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.
  Διαβάστε αυτή την Πολιτική απορρήτου και υποδείξτε εάν συμφωνείτε με τους όρους της επιλέγοντας το κουμπί ή το πλαίσιο ελέγχου που περιγράφει τη συναίνεση ή τη διαφωνία σας. Η παρούσα Πολιτική απορρήτου είναι επιπρόσθετη σε οποιαδήποτε άλλη πολιτική απορρήτου που ενδέχεται να εφαρμόζεται στις αλληλεπιδράσεις σας με οποιαδήποτε μητρική, συνδεδεμένη, θυγατρική εταιρεία, προϊόν, λογισμικό ή υπηρεσία της Sony.

  1. Σχετικά με την εφαρμογή «Support by Sony»
  Η εφαρμογή «Support by Sony» βοηθά στη γρήγορη εύρεση πληροφοριών υποστήριξης για την αντιμετώπιση προβλημάτων με το προϊόν Sony που έχετε.

  2.:Πληροφορίες που συλλέγονται όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή «Support by Sony»
  Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα
  Η Sony μπορεί επίσης να λαμβάνει ορισμένες πληροφορίες αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή «Support by Sony»:
  • Πληροφορίες για τη συσκευή που έχει καταχωρηθεί από το χρήστη στην εφαρμογή «Support by Sony»
  (π.χ. αναγνωριστικό συσκευής, όνομα μοντέλου, όνομα κατασκευαστή)
  • Πληροφορίες για την εφαρμογή (π.χ. αναγνωριστικό εφαρμογής ή έκδοση εφαρμογής)
  • Πληροφορίες για τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την εφαρμογή «Support by Sony»
  Οι προαναφερθείσες πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα θα αποστέλλονται με έναν μοναδικό αριθμό που εκχωρείται στις συσκευές όπου είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή, γεγονός που μας επιτρέπει να διακρίνουμε τα δεδομένα που λαμβάνονται από αυτήν τη συσκευή από τα δεδομένα που λαμβάνονται από άλλες συσκευές.
  Οι προαναφερθείσες πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα χρησιμοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς και για την αποστολή σε εσάς πληροφοριών υποστήριξης με βάση την επιλογή σας όσον αφορά τη γλώσσα και την περιοχή. Η Sony δεν θα επικοινωνεί μαζί σας αυτόκλητα για σκοπούς μάρκετινγκ.
  Εάν θέλετε να διακοπεί η αυτόματη συλλογή δεδομένων, θα πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε ή να απεγκαταστήσετε την εφαρμογή.
  Πληροφορίες που συλλέγονται από λειτουργικές μονάδες τρίτων
  Η Sony μπορεί να συλλέγει πληροφορίες μέσω των ακόλουθων λειτουργικών μονάδων τρίτων που είναι ενσωματωμένες στην εφαρμογή «Support by Sony» και να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες ως εξής:
  *Οι συλλεγόμενες πληροφορίες αυτού του είδους ενδέχεται να αποστέλλονται επίσης στον αντίστοιχο πάροχο της λειτουργικής μονάδας.
  [AWS Mobile SDK]
  * Πάροχος λειτουργικής μονάδας: Amazon Web Services, Inc.
  Πολιτική απορρήτου της Amazon Web Services: https://aws.amazon.com/privacy/?nc2=h_ls
  * Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτής της λειτουργικής μονάδας:
  * Πληροφορίες ιστορικού χρήσης εφαρμογής
  * EndpointARN
  * Σκοπός της συλλογής:
  * Η βελτίωση της χρηστικότητας και των περιεχομένων
  * Η προώθηση ειδοποιήσεων
  [Google API]
  * Πάροχος λειτουργικής μονάδας: Google, Inc.
  Πολιτική απορρήτου του Google API: https://developers.google.com/terms/
  * Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτής της λειτουργικής μονάδας:
  Πληροφορίες που σχετίζονται με την προώθηση ειδοποιήσεων (π.χ. αναγνωριστικό συσκευής, διακριτικό ειδοποίησης)
  * Σκοπός της συλλογής:
  Η προώθηση ειδοποιήσεων

  3. Για ποιο άλλο σκοπό χρησιμοποιεί η Sony τις πληροφορίες σας;
  Για την ανάπτυξη μελλοντικών προϊόντων και υπηρεσιών
  Η Sony μπορεί να συλλέγει ή/και να αναλύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην Ενότητα 2 προκειμένου να βελτιώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της καθώς και για να αναπτύξει νέα.
  Για την προστασία της Sony και των χρηστών της
  Η Sony μπορεί να συλλέγει ή/και να αναλύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην Ενότητα 2 προκειμένου να προσδιορίζει πιθανές απειλές ασφαλείας και να προστατεύει τη Sony, τους χρήστες των προϊόντων της και τις μητρικές και συνδεδεμένες εταιρείες της.

  4. Ποιος άλλος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες σας;
  Οι πληροφορίες σας που γνωστοποιούνται και αποθηκεύονται από τη Sony μπορούν να διατεθούν σε άλλες εταιρείες του ομίλου της Sony Corporation και σε τρίτους, ως εξής:
  Εταιρείες ομίλου της Sony Corporation
  Οι πληροφορίες σας μπορούν να κοινοποιηθούν στην Sony Corporation και την Sony Global Manufacturing & Operations Corporation για τους σκοπούς της επίτευξης δραστηριοτήτων που περιγράφονται στις Ενότητες 2 και 3 παραπάνω.
  Τρίτοι εργολάβοι
  Μπορούμε να χρησιμοποιούμε την Hearbest Co., Ltd. ως τρίτο εργολάβο για την επεξεργασία ή την ανάλυση των πληροφοριών σας εκ μέρους της Sony για τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτήν την Πολιτική απορρήτου.

  5. Διατήρηση δεδομένων, Διαχείριση των πληροφοριών σας
  Θα διατηρούμε τις πληροφορίες που περιγράφονται στην Ενότητα 2 για όσο διάστημα χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές και για μια περίοδο έξι μηνών μετά από αυτό. Εάν θέλετε να διαγράψουμε δεδομένα χρήστη που έχουν παρασχεθεί από εσάς μέσω των εφαρμογών, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση https://www.sony.net/supportapp και θα σας απαντήσουμε σε εύλογο χρόνο και τρόπο. Έχετε υπόψη ότι ορισμένα ή όλα τα δεδομένα που έχουν παρασχεθεί από το χρήστη ενδέχεται να απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία των εφαρμογών καθώς επίσης ότι ενδέχεται να υποχρεούμαστε να διατηρούμε ορισμένες πληροφορίες βάσει της νομοθεσίας.

  6. Διεθνής μεταφορά των πληροφοριών σας
  Οι εφαρμογές είναι διαθέσιμες σε χρήστες από όλο τον κόσμο. Οι πληροφορίες σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία, θα αποθηκεύονται και θα μεταφέρονται για τους σκοπούς που περιγράφονται στις Ενότητες 2 και 3 σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή/και της χώρας διαμονής σας, συμπεριλαμβανομένης συγκεκριμένα της Ιαπωνίας. Οι πληροφορίες σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από προσωπικό που εργάζεται εκτός του ΕΟΧ ή/και της χώρας διαμονής σας, το οποίο εργάζεται για εμάς ή για κάποιον από τους παρόχους υπηρεσιών μας, και ενδέχεται να είναι ορατές σε αυτό το προσωπικό σε αυτές τις χώρες. Οι νόμοι για την προστασία των δεδομένων και το απόρρητο σε αυτές τις χώρες ενδέχεται να μην παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας όπως ο ΕΟΧ ή/και η χώρα διαμονής σας και ενδέχεται να έχετε λιγότερα νομικά δικαιώματα όσον αφορά τις πληροφορίες σας.

  7. Ασφάλεια
  Η Sony λαμβάνει εύλογα μέτρα ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία έναντι απώλειας, κατάχρησης ή τροποποίησης των πληροφοριών σας. Μολονότι μοχθούμε για την προστασία των πληροφοριών σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ή να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια οποιωνδήποτε πληροφοριών που μεταδίδονται σε εμάς μέσω της εφαρμογής ή που αποθηκεύουμε στα συστήματά μας ή τα συστήματα των τρίτων υπεργολάβων μας.

  8. Η πολιτική μας σχετικά με τα παιδιά
  Η Sony δεσμεύεται για την τήρηση όλων των ισχυόντων νόμων και κανονισμών που αφορούν τη συλλογή, την αποθήκευση και τη χρήση προσωπικών πληροφοριών που αφορούν παιδιά. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και ανησυχείτε ότι το παιδί σας έχει παράσχει σε εμάς προσωπικές πληροφορίες χωρίς τη συγκατάθεσή σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας με τον τρόπο που επιδεικνύεται παρακάτω.

  9. Δικαιώματα απορρήτου 
  Σε ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των χωρών του ΕΟΧ, έχετε ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρεί η Sony για εσάς. Αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν το δικαίωμα να ζητήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς και ενδέχεται να μπορείτε να ζητήσετε να διορθώσουμε, να τροποποιήσουμε, να διαγράψουμε ή να αποκλείσουμε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες. Εάν θέλετε να εξασκήσετε οποιαδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση https://www.sony.net/supportapp

  10. Αλλαγές
  Η Sony μπορεί να ενημερώνει την παρούσα Πολιτική απορρήτου κατά καιρούς και για οποιονδήποτε λόγο.
  Η Sony δεν θα σας ενημερώνει για τις αλλαγές στην Πολιτική απορρήτου μέσω της εφαρμογής.
  Εάν θέλετε να ελέγξετε την Πολιτική απορρήτου οποιαδήποτε στιγμή, κάντε κλικ στην ακόλουθη διεύθυνση URL:
  https://www.sony.net/privacy/supportapp/el/

  11. Στοιχεία επικοινωνίας
  Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή ανησυχία σχετικά με την πολιτική απορρήτου ή εάν θέλετε να εξασκήσετε οποιοδήποτε νομικό δικαίωμα που μπορεί να έχετε σε σχέση με τις προσωπικές σας πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση  . https://www.sony.net/supportapp

  Τελευταία ενημέρωση: 01/10/2019