Αναγνωριστικό άρθρου : S700023360 / Τελευταία τροποποίηση : 30/10/2012

Windows 8 - Πώς να καταργήσετε την εγκατάσταση μιας εφαρμογής που λήφθηκε από το κατάστημα

  Πώς να καταργήσετε την εγκατάσταση μιας εφαρμογής που λήφθηκε από το κατάστημα

  1. Εκκινήστε τα Σύμβολα τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού σας στην επάνω ή στην κάτω δεξιά γωνία
  2. Επιλέξτε “Αναζήτηση”
   Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης μεταβαίνει στο μενού εφαρμογών
  3. Κάντε δεξί κλικ στην εφαρμογή που εγκαταστάθηκε από το Windows Store
  4. Επιλέξτε “Κατάργηση εγκατάστασης”
  5. Επιλέξτε ξανά “Κατάργηση εγκατάστασης”
  6. Η εγκατάσταση της εφαρμογής έχει πλέον καταργηθεί από τον υπολογιστή