Αναγνωριστικό άρθρου : 00126956 / Τελευταία τροποποίηση : 12/07/2018

Πώς να επιστρέψετε σε προηγούμενη έκδοση των Windows μετά την εγκατάσταση των Windows 10.

  Τα Windows 10 διατίθενται με μια δυνατότητα Επιστροφής η οποία σας δίνει ένα χρονικό περιθώριο 30 ημερών για να επιστρέψετε στην προηγούμενη έκδοση των Windows σας(Windows 7 ή Windows 8.1) - ή προηγούμενη δομή των Windows 10 - εάν χρειάζεστε ή θέλετε να το πράξετε μετά την αναβάθμιση.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

  • Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία μέσα στις πρώτες 30 ημέρες μετά την αναβάθμιση στα Windows 10.
  • Μπορείτε να πραγματοποιήσετε επαναφορά στην προηγούμενη έκδοση των Windows εάν έχετε εγκαταστήσει τα Windows 10 ως αναβάθμιση από τα Windows 7 ή τα Windows 8.1. Πλήρεις εγκαταστάσεις των Windows 10 "από το μηδέν" σας επιτρέπουν μόνο να επιστρέψετε σε προηγούμενες δομές των Windows 10.
  • Εάν χρησιμοποιούσατε έναν κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε σε περίοδο λειτουργίας στα Windows 7 ή τα 8.1, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης.
  • Εάν δεν το έχετε ήδη κάνει αυτό προτού αναβαθμιστείτε στα Windows 10, συνιστούμε θερμά να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων σας προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία υποβάθμισης.
  • Οι εφαρμογές που εγκαταστάθηκαν (ή καταργήθηκαν) μετά την αναβάθμιση των Windows 10 θα πρέπει να εγκατασταθούν εκ νέου.
  • Οποιεσδήποτε αλλαγές συστήματος ή ρυθμίσεων που πραγματοποιούνται στον υπολογιστή μετά την αναβάθμιση στα Windows 10 θα χαθούν.
  • Εάν συναντήσετε ελάχιστο χώρο στο δίσκο και χρησιμοποιήσατε εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB για να ολοκληρώσετε την αρχική αναβάθμιση στα Windows 10, θα χρειαστείτε την ίδια συσκευή αποθήκευσης USB για να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία Επιστροφής.
  Απλά ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω για να επιστρέψετε στα Windows 7 ή τα Windows 8.1:
  1. Ξεκινήστε ανοίγοντας το Start menu (Αρχικό μενού) κι επιλέγοντας Settings (Ρυθμίσεις).
  2. Στο μενού Settings (Ρυθμίσεις), επιλέξτε Update & security (Ενημέρωση και ασφάλεια).

   Update & security (Ενημέρωση και ασφάλεια)
  3. Επιλέξτε Recovery (Ανάκτηση) στο αριστερό τμήμα του παραθύρου. Θα δείτε 3 επιλογές:

   1. Reset this PC (Επαναφορά αυτού του PC): Διαγράψτε τα όλα και επανεγκαταστήστε τα Windows 10.
   2. Επιστρέψτε στην [προηγούμενη έκδοση των Windows]: Αυτό θα αποκαταστήσει την προηγούμενη έκδοση των Windows.
   3. Advanced Startup (Σύνθετη έναρξη): Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις έναρξης του PC σας, να αποκαταστήσετε τα Windows από μια εικόνα συστήματος, να κάνετε εκκίνηση από δίσκο ή συσκευή USB, κ.λπ.

    Recovery options (Επιλογές ανάκτησης)

  4. Επιλέξτε το Get Started (Έναρξη) κάτω από το Go back to (Επιστροφή σε) [προηγούμενη έκδοση των Windows]. Η Microsoft θα σας ζητήσει, έπειτα, τα σχόλιά σας για τα Windows 10.
  5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη κι επιλέξτε Go back to Windows 7/8.1 (Επιστροφή στα Windows 7/8.1).

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υπάρχει κίνδυνος απώλειας δεδομένων. Μην απενεργοποιείτε ή αφαιρείτε από την πρίζα τον υπολογιστή σας κατά τη διαδικασία υποβάθμισης.

  Η διαδικασία επαναφοράς θα ξεκινήσει στη συνέχεια. Ο χρόνος που απαιτείται θα εξαρτηθεί από τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας, την απόδοση του υλικού σας κ.λπ. Μπορεί να διαρκέσει από 10 λεπτά έως αρκετές ώρες. 

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την παρέλευση του χρονικού περιθωρίου των 30 ημερών, η δυνατότητα Επιστροφής θα πάψει να εμφανίζεται στην οθόνη Update & security (Ενημέρωση και ασφάλεια).

  Μόλις ολοκληρωθεί η επαναφορά, το PC σας θα κάνει αυτόματη επανεκκίνηση και θα φορτώσει την προηγούμενη έκδοση των Windows.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η δυνατότητα Επιστροφής μπορεί να αστοχήσει εάν ισχύει ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Κοντεύει να εξαντληθεί η μπαταρία του υπολογιστή. Ο υπολογιστής πρέπει να είναι συνδεδεμένος και να τροφοδοτείται με ρεύμα.
  • Έχει εκτελεστεί μια διαδικασία Refresh (Ανανέωση).
  • Έχει εκτελεστεί μια διαδικασία Reset (Επαναφορά).
  • Υπήρξε επεξεργασία του καταλόγου Disk Cleanup (Εκκαθάριση δίσκου)(windows.old ή .~bt).
  • Διαγράφηκαν αρχεία με το χέρι από τους καταλόγους windows.old ή .~bt ή διαγράφηκαν ολόκληροι οι κατάλογοι.
  • Προστέθηκε ένας νέος λογαριασμός χρήστη (προωθώντας τον τοπικό λογαριασμό σε ένα Λογαριασμό Microsoft που δεν περιέχεται).

  Εάν δεν διατίθεται η δυνατότητα Επιστροφής, θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε μια αποκατάσταση συστήματος .