Αναγνωριστικό άρθρου : S700023373 / Τελευταία τροποποίηση : 30/10/2012

Windows 8 - Πώς να ρυθμίσετε πολλαπλές οθόνες με Windows 8

  Πώς να ρυθμίσετε πολλαπλές οθόνες με Windows 8

  Επιλογή 1
  1. Συνδέστε την εξωτερική οθόνη στον προσωπικό υπολογιστή σας μέσω καλωδίου VGA ή HDMI
   Σημείωση:  Ορισμένοι φορητοί υπολογιστές ενδέχεται να μη διαθέτουν θύρα HDMI.  Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης
  2. Εμφανίστε το μενού συμβόλων τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού στην επάνω ή στην κάτω δεξιά γωνία
  3. Επιλέξτε “Συσκευές”
  4. Επιλέξτε “Δεύτερη οθόνη”
  5. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:
  1. Μόνο στην οθόνη του υπολογιστή: μόνο η κύρια οθόνη προβάλλει περιεχόμενο
  2. Αναπαραγωγή: και οι δύο οθόνες προβάλλουν περιεχόμενο
  3. Εκτεταμένη: η δευτερεύουσα οθόνη είναι επέκταση της κύριας οθόνης
  4. Μόνο στη δεύτερη οθόνη: μόνο η δευτερεύουσα οθόνη προβάλλει περιεχόμενο

  Επιλογή 2
  1. Συνδέστε την εξωτερική οθόνη στον προσωπικό υπολογιστή σας μέσω καλωδίου VGA ή HDMI
   Σημείωση: Ορισμένοι φορητοί υπολογιστές ενδέχεται να μη διαθέτουν θύρα HDMI.  Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης
  2. Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας
  3. Επιλέξτε “Ανάλυση οθόνης”
  4. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού στην ενότητα “Πολλές οθόνες” και επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:
   1. Αναπαραγωγή αυτών των οθονών: και οι δύο οθόνες προβάλλουν περιεχόμενο
   2. Επέκταση αυτών των οθονών: η δευτερεύουσα οθόνη είναι επέκταση της κύριας οθόνης
   3. Εμφάνιση επιφάνειας εργασίας μόνο σε 1: μόνο η οθόνη 1 θα προβάλλει περιεχόμενο
   4. Εμφάνιση επιφάνειας εργασίας μόνο σε 2: μόνο η οθόνη 2 θα προβάλλει περιεχόμενο
  5. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε την ανάλυση και τον προσανατολισμό
  6. Κάντε κλικ στο “Εφαρμογή” και κατόπιν στο “OK”