Αναγνωριστικό άρθρου : S700023365 / Τελευταία τροποποίηση : 30/10/2012

Windows 8 - Πώς να διαμορφώσετε μια γλώσσα

  Πώς να διαμορφώσετε μια γλώσσα


  Το λειτουργικό σύστημα Windows 8 υποστηρίζει 109 διαφορετικές γλώσσες και επιτρέπει στον τελικό χρήστη απλά να αλλάξει την προτιμώμενη γλώσσα εκτελώντας τα παρακάτω βήματα:

  1. Εκκινήστε το σύμβολο αναζήτησης πατώντας το πλήκτρο των Windows + C
  2. Επιλέξτε "Αναζήτηση"
  3. Επιλέξτε "Πίνακας ελέγχου"
  4. Επιλέξτε “Προσθήκη γλώσσας”
  5. Επιλέξτε “Προσθήκη γλώσσας”
  6. Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα
  7. Επιλέξτε “Επιλογές”
  8. Επιλέξτε “Λήψη και εγκατάσταση πακέτου γλωσσών”
   Αρχίζει η λήψη του πακέτου γλωσσών
  9. Επιλέξτε “Κύρια γλώσσα”