Αναγνωριστικό άρθρου : S700023368 / Τελευταία τροποποίηση : 30/10/2012

Windows 8 - Πώς να συνδεθείτε σε ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης

  Πώς να συνδεθείτε σε ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης


  Σημείωση
  • Για τα μοντέλα που διαθέτουν κουμπί υλικού ασύρματου δικτύου, φροντίστε να ενεργοποιήσετε το διακόπτη ασύρματου δικτύου.
   Αν δεν είστε σίγουροι κατά πόσο ο υπολογιστής VAIO σας διαθέτει κουμπί υλικού ασύρματου δικτύου, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του.
  • Επιβεβαιώστε ότι η επιλογή Wi-Fi είναι ενεργοποιημένη στις Ρυθμίσεις υπολογιστή
  1. Εμφανίστε το μενού συμβόλων τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού στην επάνω ή στην κάτω δεξιά γωνία
  2. Επιλέξτε “Ρυθμίσεις”
  3. Επιλέξτε “Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή”
  4. Επιλέξτε την κατηγορία “Ασύρματο”
  5. Επιβεβαιώστε ότι η επιλογή “Wi-Fi” είναι ενεργοποιημένη


  Από το μενού συμβόλων
  1. Εμφανίστε το μενού συμβόλων τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού στην επάνω ή στην κάτω δεξιά γωνία
  2. Επιλέξτε “Ρυθμίσεις”
  3. Επιλέξτε το εικονίδιο ασύρματου δικτύου
  4. Επιβεβαιώστε ότι η επιλογή “Λειτουργία πτήσης” είναι απενεργοποιημένη
   Απενεργοποιήστε την αν είναι ενεργοποιημένη
  5. Επιλέξτε το προτιμώμενο ασύρματο δίκτυο για να συνδεθείτε σε αυτό
  6. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου “Αυτόματη σύνδεση” αν προτιμάτε να συνδέεστε αυτόματα σε αυτό το σημείο πρόσβασης
  7. Επιλέξτε “Σύνδεση”
   Αν σας ζητηθεί, εισαγάγετε ένα κλειδί πρόσβασης
  8. Επιλέξτε τις προτιμώμενες επιλογές κοινής χρήσης:
   1. Όχι, να μην ενεργοποιηθεί η κοινή χρήση ή η σύνδεση σε συσκευές (Για δίκτυα σε δημόσια μέρη)
   2. Ναι, να ενεργοποιηθεί η κοινή χρήση και η σύνδεση σε συσκευές (Για οικιακά δίκτυα ή δίκτυα εργασίας)

  Από την επιφάνεια εργασίας
  1. Επιλέξτε το εικονίδιο ασύρματου δικτύου που βρίσκεται στο δεξιό μέρος της γραμμής εργασιών
  2. Επιβεβαιώστε ότι η επιλογή “Λειτουργία πτήσης” είναι απενεργοποιημένη
   Απενεργοποιήστε την αν είναι ενεργοποιημένη
  3. Επιλέξτε το προτιμώμενο ασύρματο δίκτυο για να συνδεθείτε σε αυτό
  4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου “Αυτόματη σύνδεση” αν προτιμάτε να συνδέεστε αυτόματα σε αυτό το σημείο πρόσβασης
  5. Επιλέξτε “Σύνδεση”
   Αν σας ζητηθεί, εισαγάγετε ένα κλειδί πρόσβασης
  6. Επιλέξτε τις προτιμώμενες επιλογές κοινής χρήσης:
   1. Όχι, να μην ενεργοποιηθεί η κοινή χρήση ή η σύνδεση σε συσκευές (Για δίκτυα σε δημόσια μέρη)
   2. Ναι, να ενεργοποιηθεί η κοινή χρήση και η σύνδεση σε συσκευές (Για οικιακά δίκτυα ή δίκτυα εργασίας)