Αναγνωριστικό άρθρου : S700023379 / Τελευταία τροποποίηση : 12/07/2018

Πώς να συνδεθείτε σε ευρυζωνικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας μέσω του OneClick Internet (Windows 8)

  Πώς να συνδεθείτε σε ευρυζωνικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας μέσω του OneClick Internet (Windows 8)

  Αυτό το άρθρο παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες για το λογισμικό διαχείρισης συνδέσεων WebToGo® OneClick Internet για τα Windows 8. Αφορά μόνο τις μονάδες που διαθέτουν υπομονάδα 3G/LTE

  Εδώ μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες σχετικά με την ασύρματη σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω WWAN.


  Πώς μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύνδεση;

  1. Στη λίστα προγραμμάτων, επιλέξτε "OneClick Internet".

  Επιλογή προγράμματος

  2. Εκκινείται η εφαρμογή. Αν η κάρτα SIM που διαθέτετε προστατεύεται με κωδικό PIN, θα σας ζητηθεί να τον εισάγετε σε αυτό το χρονικό σημείο.

  Εκκίνηση προγράμματος

  3. Περιμένετε μέχρι το πρόγραμμα να ανιχνεύσει το δίκτυό σας.

  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Connect (Σύνδεση).

  Κλικ στο κουμπί σύνδεσης

  5. Έχετε πλέον συνδεθεί. Αν θέλετε να περιηγηθείτε στο Διαδίκτυο, μπορείτε να εκκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο.

  6. Για να τερματίσετε τη σύνδεση WWAN, κάντε κλικ στο κουμπί Disconnect (Αποσύνδεση) στο OneClick Internet.

  Πάτημα κουμπιού αποσύνδεσης  Σημείωση: Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε, κάντε κλικ στο κουμπί Settings (Ρυθμίσεις) στο OneClick Internet. Στην καρτέλα Profiles (Προφίλ), βεβαιωθείτε ότι έχουν διαμορφωθεί οι σωστές ρυθμίσεις για το δίκτυό σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Για βοήθεια σχετικά με το OneClick Internet, κάντε κλικ στο κουμπί Help (Βοήθεια) μέσα από αυτό το πρόγραμμα.

  Επισκόπηση ρυθμίσεων Διαδικτύου