Αναγνωριστικό άρθρου : S700023361 / Τελευταία τροποποίηση : 30/10/2012

Windows 8 - Πώς να προσπελάσετε τον Πίνακα ελέγχου

  Πώς να προσπελάσετε τον Πίνακα ελέγχου  Ο νέος Πίνακας ελέγχου ονομάζεται τώρα “Ρυθμίσεις υπολογιστή” και επιτρέπει στο χρήστη να προσαρμόσει τις ρυθμίσεις στα Windows 8.
  1. Εκκινήστε τα Σύμβολα τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού στην επάνω δεξιά ή στην κάτω αριστερή γωνία
  2. Επιλέξτε “Ρυθμίσεις”
  3. Επιλέξτε “Ρυθμίσεις υπολογιστή”
  4. Παρουσιάζονται στο χρήστη οι παρακάτω κατηγορίες:
   1. Εξατομίκευση
   2. Χρήστες
   3. Ειδοποιήσεις
   4. Αναζήτηση
   5. Κοινή χρήση
   6. Γενικά
   7. Απόρρητο
   8. Συσκευές
   9. Διευκόλυνση πρόσβασης
   10. Συγχρονισμός ρυθμίσεων
   11. Οικιακή ομάδα
   12. Windows Update

  Ο κλασικός Πίνακας ελέγχου υπάρχει ακόμα και μπορείτε να τον προσπελάσετε χρησιμοποιώντας τα παρακάτω βήματα:
  1. Εκκινήστε τα Σύμβολα τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού στην επάνω δεξιά ή στην κάτω αριστερή γωνία
  2. Επιλέξτε “Αναζήτηση”
  3. Πληκτρολογήστε “Πίνακας ελέγχου”
  4. Επιλέξτε “Πίνακας ελέγχου”
  5. Εκκινείται ο κλασικός Πίνακας ελέγχου στη λειτουργία επιφάνειας εργασίας
  Ή
  1. Εκκινήστε τα Σύμβολα τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού στην επάνω δεξιά ή στην κάτω αριστερή γωνία της επιφάνειας εργασίας
  2. Επιλέξτε “Ρυθμίσεις”
  3. Επιλέξτε “Πίνακας ελέγχου”