Αναγνωριστικό άρθρου : S700023394 / Τελευταία τροποποίηση : 12/07/2018

Γιατί η μπαταρία φορτίζεται αργά ή η φόρτιση σταματά στο 50% ή στο 80%

  Γιατί η μπαταρία φορτίζεται αργά ή η φόρτιση σταματά στο 50% ή στο 80%

  Ίσως να αναρωτιέστε γιατί η μπαταρία του VAIO σας δεν φορτίζεται πλήρως ή γιατί το τελευταίο στάδιο της φόρτισης διαρκεί αρκετή ώρα.

  Σημειώστε ότι αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία, αλλά ενδέχεται να σχετίζεται με τις ρυθμίσεις της λειτουργίας Battery Care ή τις συνθήκες θερμοκρασίας.

  1. Η μπαταρία δεν φορτίζεται πάνω από 50% ή 80%

  2. Η μπαταρία φορτίζεται πιο αργά από το αναμενόμενο

  1. Η μπαταρία δεν φορτίζεται πάνω από 50% ή 80%

  Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Battery Care, η φόρτιση σταματά στο διαμορφωμένο ποσοστό, είτε 50% είτε 80%. Αυτή η δυνατότητα είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή αλλά παραμένει ενεργή μετά την ενεργοποίησή της. Για να μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία σας στο 100%, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Battery Care στο VAIO Control Center.

  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία Battery Care (περιορισμός φόρτισης)

  Τα πρόσφατα μοντέλα VAIO διαθέτουν προεγκατεστημένη τη λειτουργία Battery Care. Με αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα, η φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να περιοριστεί σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό, προκειμένου να παραταθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας όταν χρησιμοποιείτε το VAIO σας συνδεδεμένο σε ένα τροφοδοτικό για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

  Μπορείτε να βρείτε το περιβάλλον χρήσης του βοηθητικού προγράμματος Battery Care - όταν είναι εγκατεστημένο - στην οθόνη Έναρξη –> VAIO Control Center –> Power and Battery (Ενέργεια και Μπαταρία).

  Η προβολή ενδέχεται να είναι λίγο διαφορετική, ανάλογα με την έκδοση του VAIO Control Center.

  Έλεγχος μπαταρίας 1


  Έλεγχος μπαταρίας 2


  2. Η μπαταρία φορτίζεται πιο αργά από το αναμενόμενο

  Η μπαταρία σας ενδέχεται να φορτίζεται αργά λόγω κάποιας από τις παρακάτω συνθήκες.
  • Όταν η στάθμη της μπαταρίας φτάσει το 80%, η φόρτιση επιβραδύνεται από προεπιλογή μέχρι να φτάσει τη μέγιστη χωρητικότητα.
  • Η φόρτιση της μπαταρίας ενδέχεται να περιορίζεται αυτόματα σε συγκεκριμένο ποσοστό υπό ορισμένες συνθήκες θερμοκρασίας. Για να μη συμβεί κάτι τέτοιο, συνιστούμε να φυλάσσετε το VAIO σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 10 ºC και 40 ºC.