Αναγνωριστικό άρθρου : S700023434 / Τελευταία τροποποίηση : 05/12/2012

Το Λεξικό VAIO

Σχετικά προϊόντα και κατηγορίες για αυτό το άρθρο

Αυτό το άρθρο περιέχει έναν κατάλογο από τεχνικούς όρους που αφορούν τη VAIO.  
Λάβετε υπ' όψη σας ότι, για ορισμένους γενικούς τεχνικούς όρους, μπορεί να βρεθεί μια λεπτομερέστερη τεχνική εξήγηση με τη χρήση μιας μηχανής αναζήτησης ή στη Wikipedia.
Εάν είστε βέβαιοι ότι ορισμένα στοιχεία λείπουν, μπορείτε άνετα να προσθέστε ένα σχόλιο στο πεδίο αριστερά και εμείς θα τα λάβουμε υπ' όψη!


ACPI

Advanced Configuration and Power Interface.
Πρόκειται για ένα ανοιχτό πρότυπο που ορίζει ανεξάρτητα από πλατφόρμα περιβάλλοντα διεπαφής για την εύρεση λογισμικού, τη ρύθμιση παραμέτρων, τη διαχείριση τροφοδοσίας και την παρακολούθηση.

BIOS

Βασικό σύστημα εισόδου/εξόδου.
Πρόκειται για υλικολογισμικό που εκκινείται όταν ενεργοποιείται ο υπολογιστής.  Οι βασικές λειτουργίες του είναι ο προσδιορισμός και η έναρξη λειτουργίας του εξοπλισμού, καθώς και η προετοιμασία του υπολογιστή για τη φόρτωση άλλων προγραμμάτων.

DLNA

Συμμαχία δικτύων για τον ψηφιακό τρόπο ζωής.
Πρόκειται για ένα πρότυπο που χρησιμοποιείται από τους κατασκευαστές καταναλωτικών ηλεκτρονικών προϊόντων, προκειμένου οι συσκευές αναψυχής να κάνουν κοινή χρήση του περιεχομένου τους διαμέσου οικιακού δικτύου.

Ethernet

Η θύρα ethernet στο δικό σας VAIO είναι η υποδοχή σύνδεσης ενός καλωδίου LAN (τοπικού δικτύου).  Σήμερα, όλοι οι φορητοί υπολογιστές διαθέτουν θύρα ethernet.

Πλήκτρο Fn

Αυτά είναι όλα τα πλήκτρα πληκτρολογίου που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το πλήκτρο Fn στην κάτω αριστερή πλευρά του πληκτρολογίου.

Motion Eye

Έτσι λέγεται με άλλα λόγια η ενσωματωμένη κάμερα δικτύου στο επάνω μέρος της οθόνης.

Πρόγραμμα οδήγησης SFEP

Sony Firmware Extension Parser Device [*SNY5001].
Αυτό το πρόγραμμα οδήγησης απαιτείται για τη λειτουργία συγκεκριμένων εξαρτημάτων, ανάλογα με το μοντέλο VAIO.

SNY5001

Βλ. πρόγραμμα οδήγησης SFEP

Πρόγραμμα οδήγησης SPIC

Πρόγραμμα οδήγησης συσκευών Sony Programmable I/O Controller.
Αυτό το πρόγραμμα οδήγησης απαιτείται για λειτουργία επιφάνειας αφής, σε συγκεκριμένα μοντέλα.

Συσκευή UGX

Αυτός είναι ο Ελεγκτής Bluetooth USB.

VAIO Event Service

Αυτή η εφαρμογή λειτουργεί στο παρασκήνιο και διαχειρίζεται τη λειτουργικότητα των λειτουργικών πλήκτρων VAIO.

WWAN

Ασύρματο δίκτυο ευρείας περιοχής.
Τεχνολογίες φορητής τηλεφωνίας, όπως οι UMTS, GPRS, HSDPA και 3G χρησιμοποιούνται για σύνδεση στο Διαδίκτυο.