Για να γεμίσουμε τον κόσμο με συναίσθημα, πρέπει να προστατεύσουμε την υγεία της κοινωνίας και του πλανήτη μας. Υποσχόμαστε να εκπληρώνουμε τις ευθύνες μας προς το περιβάλλον και να συμβάλλουμε μέσω της τεχνολογίας μας.

ΘΕΜΑΤΑ
Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά στα ηλεκτρονικά προϊόντα και υπηρεσίες
Ρυθμιστικές και άλλες πληροφορίες για τη χώρα σας

Ενημερωθείτε σχετικά με τις ρυθμιστικές πληροφορίες της χώρας σας που αφορούν τα προϊόντα της Sony.