Μας εμπνέει η μεγαλοπρέπεια της Γης

Χωρίς έμπνευση από τον κόσμο που μας περιβάλλει, η Sony δεν θα μπορούσε να παρέχει τόσο καταπληκτικές εμπειρίες. Η Sony εφαρμόζει τη δημιουργικότητα και την τεχνολογία που διαθέτει για την επίτευξη των στόχων του περιβαλλοντικού προγράμματος "Road to Zero" μέχρι το 2050, ενώ, παράλληλα, προσπαθεί συνεχώς να κάνει τη διαβίωση των ανθρώπων στον πλανήτη λιγότερο επιβαρυντική για αυτόν.

ΘΕΜΑΤΑ
Καινοτομία για τη βιωσιμότητα στη Γη
Ενέργειες για την κλιματική αλλαγή
Δράσεις για πόρους/βιοποικιλότητα
Η πρόκληση: ελάχιστο αποτύπωμα, μέγιστη έμπνευση
Ενέργειες για την κλιματική αλλαγή
Δράσεις για πόρους/βιοποικιλότητα
Οικολογικές λειτουργίες στα ηλεκτρονικά προϊόντα
Περιβαλλοντικές δραστηριότητες Sony σε όλο τον κόσμο
Ρυθμιστικές και άλλες πληροφορίες για τη χώρα σας

Ενημερωθείτε σχετικά με τις ρυθμιστικές πληροφορίες της χώρας σας που αφορούν τα προϊόντα της Sony.