Αναγνωριστικό άρθρου : S700023371 / Τελευταία τροποποίηση : 30/10/2012

Windows 8 - Πώς να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ελέγχου με κινήσεις

  Πώς να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ελέγχου με κινήσεις


  Οι λειτουργίες κίνησης σάς επιτρέπουν να εκτελέσετε διάφορες λειτουργίες σε εφαρμογές, με χειρονομίες που αναγνωρίζονται από την ενσωματωμένη κάμερα στον υπολογιστή VAIO σας.

  Σημειώσεις
  • Οι λειτουργίες κίνησης είναι απενεργοποιημένες από προεπιλογή.
  • Οι λειτουργίες κίνησης της κάμερας ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά στις παρακάτω περιπτώσεις:
   • Κάποιος ή κάτι κινείται πίσω σας ενώ κάνετε μια χειρονομία.
   • Ο υπολογιστής σας είναι τοποθετημένος σε μια ασταθή θέση.
   • Χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας σε ένα σκοτεινό δωμάτιο.
   • Κάνετε μια χειρονομία έξω από την εμβέλεια της ενσωματωμένης κάμερας.
   • Κινείτε το χέρι σας πολύ γρήγορα.
  • Όταν μια εφαρμογή που υποστηρίζει τις λειτουργίες κίνησης εκκινείται με τις λειτουργίες ενεργοποιημένες, ανάβει η ενδεικτική λυχνία της ενσωματωμένης κάμερας.
  • Αν η ενσωματωμένη κάμερα είναι στραμμένη απευθείας προς μια πηγή φωτός, όπως ένας λαμπτήρας φθορισμού, η χειρονομία σας ενδέχεται να μην αναγνωριστεί σωστά.
  • Αν η ενσωματωμένη κάμερα δεν αναγνωρίζει σωστά τη χειρονομία σας, κατεβάστε το χέρι σας και προσπαθήστε ξανά μετά από λίγο.

  Τρόπος ενεργοποίησης

  1. Εκκινήστε το σύμβολο αναζήτησης από το μενού έναρξης πατώντας “Windows + C”
  2. Επιλέξτε "Αναζήτηση"
  3. Επιλέξτε “VAIO Gesture Control” [Έλεγχος με κινήσεις VAIO]
  4. Επιβεβαιώστε ότι η κάμερα είναι επιλεγμένη
  5. Δοκιμάστε μερικές από τις κινήσεις ελέγχου για: Εμπρός/Πίσω, Παύση, Ρύθμιση έντασης
  6. Επιλέξτε "Επόμενο"
  7. Επιλέξτε τις εφαρμογές στις οποίες θέλετε να χρησιμοποιείτε την κίνηση
  8. Επιλέξτε "Τέλος"

  Βασική επισκόπηση της λειτουργικότητας κίνησης

  Media Gallery
  Κίνηση προς τα δεξιά:     Αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού.
  Κίνηση προς τα αριστερά:     Αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού.
  Κίνηση προς τα κάτω:     Παύση της αναπαραγωγής.
  Περιστροφή προς τα δεξιά:     Αύξηση της έντασης του ήχου.
  Περιστροφή προς τα αριστερά:     Μείωση της έντασης του ήχου.

  Windows Media Player
  Κίνηση προς τα δεξιά:     Αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού.
  Κίνηση προς τα αριστερά:     Αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού.
  Κίνηση προς τα κάτω:     Παύση της αναπαραγωγής.
  Περιστροφή προς τα δεξιά:     Αύξηση της έντασης του ήχου.
  Περιστροφή προς τα αριστερά:     Μείωση της έντασης του ήχου.

  Internet Explorer
  Κίνηση προς τα δεξιά:     Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα.
  Κίνηση προς τα αριστερά:     Μετάβαση στην επόμενη σελίδα.
  Περιστροφή προς τα δεξιά:     Αύξηση της έντασης του ήχου.
  Περιστροφή προς τα αριστερά:     Μείωση της έντασης του ήχου.

  PowerDVD
  Κίνηση προς τα δεξιά:     Αναπαραγωγή του προηγούμενου κεφαλαίου.
  Κίνηση προς τα αριστερά:     Αναπαραγωγή του επόμενου κεφαλαίου.
  Κίνηση προς τα κάτω:     Παύση της αναπαραγωγής.
  Περιστροφή προς τα δεξιά:     Αύξηση της έντασης του ήχου.
  Περιστροφή προς τα αριστερά:     Μείωση της έντασης του ήχου.

  Microsoft PowerPoint
  (Οι λειτουργίες κίνησης είναι διαθέσιμες μόνο κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης.)
  Κίνηση προς τα δεξιά:     Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα.
  Κίνηση προς τα αριστερά:     Μετάβαση στην επόμενη σελίδα.
  Περιστροφή προς τα δεξιά:     Αύξηση της έντασης του ήχου.
  Περιστροφή προς τα αριστερά:     Μείωση της έντασης του ήχου.

  Google Chrome
  Κίνηση προς τα δεξιά:     Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα.
  Κίνηση προς τα αριστερά:     Μετάβαση στην επόμενη σελίδα.
  Περιστροφή προς τα δεξιά:     Αύξηση της έντασης του ήχου.
  Περιστροφή προς τα αριστερά:     Μείωση της έντασης του ήχου.

  PlayMemories Home
  (Οι λειτουργίες κίνησης είναι διαθέσιμες μόνο κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης.)
  Κίνηση προς τα δεξιά:     Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα.
  Κίνηση προς τα αριστερά:     Μετάβαση στην επόμενη σελίδα.
  Περιστροφή προς τα δεξιά:     Αύξηση της έντασης του ήχου.
  Περιστροφή προς τα αριστερά:     Μείωση της έντασης του ήχου.