Αναγνωριστικό άρθρου : S700023377 / Τελευταία τροποποίηση : 30/10/2012

Windows 8 - Τι είναι το Windows Update και πού βρίσκεται;

    Τι είναι το Windows Update και πού βρίσκεται;    Το βοηθητικό πρόγραμμα Windows Update δημιουργήθηκε από τη Microsoft και επιτρέπει στο λειτουργικό σύστημα να λαμβάνει ενημερώσεις λογισμικού για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων.  Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα προκειμένου να ελέγξετε για ενημερώσεις:
    1. Εμφανίστε το μενού συμβόλων τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού στην επάνω ή στην κάτω δεξιά γωνία
    2. Επιλέξτε “Ρυθμίσεις”
    3. Επιλέξτε “Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή”
    4. Επιλέξτε “Windows Update”
    5. Επιλέξτε “Έλεγχος για ενημερωμένες εκδόσεις τώρα”