Αναγνωριστικό άρθρου : S700023455 / Τελευταία τροποποίηση : 20/09/2012

Η κάρτα μνήμης SD που διαθέτω δεν ανιχνεύεται από το Τablet


    Η κάρτα μνήμης SD που διαθέτω δεν ανιχνεύεται από το Τablet

    Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης δεν έχει υποστεί ζημιά και ανιχνεύεται από κάποια άλλη συσκευή (π.χ. υπολογιστής ή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή).

    Οι κάρτες μνήμης SD (χωρητικότητας έως και 2 GB) και οι κάρτες μνήμης SDHC (χωρητικότητας έως και 32 GB) δοκιμάστηκαν και διαπιστώθηκε ότι είναι συμβατές με τη συσκευή Τablet σας. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί εγγύηση ότι όλες οι κάρτες μνήμης SD ή SDHC είναι συμβατές με τη συσκευή Τablet σας. Φροντίστε να αγοράζετε τις κάρτες μνήμης σας από έναν αξιόπιστο πωλητή.