Αναγνωριστικό άρθρου : S700023367 / Τελευταία τροποποίηση : 30/10/2012

Windows 8 - Πώς να διαμορφώσετε τις εφαρμογές εκκίνησης χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση εργασιών

  Πώς να διαμορφώσετε τις εφαρμογές εκκίνησης χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση εργασιών


  Πώς να εκκινήσετε τη Διαχείριση εργασιών

  1. Εμφανίστε το μενού συμβόλων τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού στην επάνω ή στην κάτω δεξιά γωνία
  2. Επιλέξτε “Αναζήτηση”
  3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα δεξιά και επιλέξτε “Διαχείριση εργασιών”
  4. Επιλέξτε "Περισσότερες λεπτομέρειες"
  5. Εμφανίζονται στον τελικό χρήστη λεπτομερείς πληροφορίες για το σύστημα


  Βελτίωση της απόδοσης εκκίνησης χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση εργασιών

  1. Επιλέξτε την καρτέλα “Εκκίνηση”
  2. Κάντε δεξί κλικ στην εφαρμογή και επιλέξτε “Απενεργοποίηση” για να απενεργοποιήσετε την εκκίνηση μιας συγκεκριμένης εφαρμογής κατά την εκκίνηση του υπολογιστή
  3. Επιλέξτε “Ενεργοποίηση” για μια συγκεκριμένη εφαρμογή για να επιτρέψετε την εκκίνηση της εφαρμογής κατά την εκκίνηση του υπολογιστή
   Προειδοποίηση: Επιλέξτε προσεκτικά προτού απενεργοποιήσετε την εφαρμογή.  Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να είναι σημαντικό να εκκινηθούν κατά την εκκίνηση του υπολογιστή.  Ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει εφαρμογές αν είναι απενεργοποιημένες