Αναγνωριστικό άρθρου : S700023375 / Τελευταία τροποποίηση : 30/10/2012

Windows 8 - Τι είναι η γρήγορη εκκίνηση και πώς μπορώ να τη διαμορφώσω;

  Τι είναι η γρήγορη εκκίνηση και πώς μπορώ να τη διαμορφώσω;  Η γρήγορη εκκίνηση είναι μια ρύθμιση που βοηθά τον υπολογιστή σας να εκκινείται ταχύτερα μετά από τον τερματισμό λειτουργίας.  Τα Windows το κάνουν αυτό αποθηκεύοντας πληροφορίες συστήματος σε ένα αρχείο κατά τον τερματισμό λειτουργίας.  Όταν εκκινείτε ξανά τον υπολογιστή σας, τα Windows χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες συστήματος για να συνεχίσουν τη λειτουργία του υπολογιστή σας αντί να τον εκκινήσουν.

  1. Εκκινήστε τα Σύμβολα τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού στην επάνω δεξιά ή στην κάτω αριστερή γωνία της επιφάνειας εργασίας
  2. Επιλέξτε “Ρυθμίσεις”
  3. Επιλέξτε “Πίνακας ελέγχου”
  4. Επιλέξτε “Σύστημα και Ασφάλεια”
  5. Επιλέξτε “Επιλογές παροχής ενέργειας”
  6. Επιλέξτε “Επιλέξτε τις ενέργειες των κουμπιών τροφοδοσίας”
  7. Επιβεβαιώστε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο “Ενεργοποίηση γρήγορης εκκίνησης (προτείνεται)”
   Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου αν δεν είναι επιλεγμένο και επιλέξτε “Αποθήκευση αλλαγών”