Αναγνωριστικό άρθρου : S700023366 / Τελευταία τροποποίηση : 30/10/2012

Windows 8 - Πώς να διαμορφώσετε την εισαγωγή πληκτρολογίου

  Πώς να διαμορφώσετε την εισαγωγή από το πληκτρολόγιο

  1. Εκκινήστε το σύμβολο αναζήτησης πατώντας το πλήκτρο των Windows + C
  2. Επιλέξτε "Αναζήτηση"
  3. Επιλέξτε "Πίνακας ελέγχου"
  4. Επιλέξτε “Αλλαγή μεθόδων εισαγωγής” μέσα στην κατηγορία Ώρα, Γλώσσα και Περιοχή
  5. Επιλέξτε “Επιλογές”
  6. Επιλέξτε “Προσθήκη μεθόδου εισαγωγής”
  7. Επιλέξτε την επιθυμητή μέθοδο εισαγωγής και κατόπιν επιλέξτε “Προσθήκη”
  8. Επιλέξτε “Αποθήκευση”