Αναγνωριστικό άρθρου : S700023372 / Τελευταία τροποποίηση : 07/06/2013

Windows 8 - Πώς να εκτελέσετε μια αποκατάσταση συστήματος

  Πώς να εκτελέσετε μια αποκατάσταση συστήματος

  Σημείωση
  -    Αν πατηθεί το πλήκτρο F10 κατά την εκκίνηση ο χρήστης δεν μεταβαίνει πλέον στη λειτουργία διάσωσης VAIO Care
  -    Αν πατηθεί το πλήκτρο F2 κατά την εκκίνηση ο χρήστης δεν μεταβαίνει πλέον στο μενού ρυθμίσεων BIOS

  Εκτέλεση αποκατάστασης συστήματος εκτός Windows (αυτό αφορά μόνο τα μοντέλα με προεγκατεστημένα Windows 8)
  1. Επιβεβαιώστε ότι ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος
  2. Πατήστε το κουμπί “Assist”
   Για να εντοπίσετε το κουμπί “Assist” για τον προσωπικό υπολογιστή σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγού χρήσης
  3. Εκκινείται η λειτουργία διάσωσης VAIO Care
  4. Υπάρχουν 6 επιλογές τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε:
   1. Αποκατάσταση ή συντήρηση του συστήματός σας [F10]
    Αυτή η επιλογή επιτρέπει στο χρήστη να εκτελέσει μια αποκατάσταση του συστήματος στην εργοστασιακή κατάσταση
   2. Εκκίνηση από μέσα (συσκευή USB/οπτικός δίσκος) [F11]
    Αυτή η επιλογή επιτρέπει στο χρήστη να πραγματοποιήσει εκκίνηση από ένα CD/DVD ή από μια συσκευή USB
   3. Έναρξη BIOS [F2]
    Αυτή η επιλογή επιτρέπει στο χρήστη να εισέλθει στο BIOS και να πραγματοποιήσει τροποποιήσεις στο σύστημά του
   4. Τερματισμός λειτουργίας [F4]
    Αυτή η επιλογή τερματίζει τη λειτουργία του προσωπικού υπολογιστή
   5. Έναρξη των Windows [Esc]
    Αυτή η επιλογή επιτρέπει στο χρήστη να πραγματοποιήσει εκκίνηση στα Windows
   6. Επιλογή γλώσσας [F1]
    Αυτή η επιλογή επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει διαφορετική γλώσσα
  5. Επιλέξτε “Recover or maintain your System [F10]” (Αποκατάσταση ή συντήρηση του συστήματός σας)
  6. Επιλέξτε τη διάταξη πληκτρολογίου στο μενού “Choose your keyboard layout” [Επιλογή διάταξης πληκτρολογίου]
  7. Επιλέξτε “Troubleshooter” [Πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων] στο μενού “Choose an option” [Κάντε μια επιλογή]
  8. Επιλέξτε “Recovery and maintenance” [Αποκατάσταση και συντήρηση] στο μενού “Troubleshoot” [Αντιμετώπιση προβλημάτων]
  9. Επιλέξτε “Windows 8” στο μενού “Recovery Tool” [Εργαλείο αποκατάστασης]
  10. Εμφανίζεται το μενού λειτουργίας διάσωσης VAIO Care
  11. Επιλέξτε “Start recovery wizard” [Έναρξη οδηγού αποκατάστασης]
  12. Επιλέξτε “Skip rescue” [Παράλειψη διάσωσης]
  13. Επιλέξτε “Yes, I’m sure.” [Ναι, είμαι βέβαιος] και κατόπιν επιλέξτε “Start recovery” [Έναρξη αποκατάστασης]