Αναγνωριστικό άρθρου : S700023372 / Τελευταία τροποποίηση : 07/06/2013

Windows 8 - Πώς να εκτελέσετε μια αποκατάσταση συστήματος

Σχετικά προϊόντα και κατηγορίες για αυτό το άρθρο

Πώς να εκτελέσετε μια αποκατάσταση συστήματος

Σημείωση
-    Αν πατηθεί το πλήκτρο F10 κατά την εκκίνηση ο χρήστης δεν μεταβαίνει πλέον στη λειτουργία διάσωσης VAIO Care
-    Αν πατηθεί το πλήκτρο F2 κατά την εκκίνηση ο χρήστης δεν μεταβαίνει πλέον στο μενού ρυθμίσεων BIOS

Εκτέλεση αποκατάστασης συστήματος εκτός Windows (αυτό αφορά μόνο τα μοντέλα με προεγκατεστημένα Windows 8)
 1. Επιβεβαιώστε ότι ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος
 2. Πατήστε το κουμπί “Assist”
  Για να εντοπίσετε το κουμπί “Assist” για τον προσωπικό υπολογιστή σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγού χρήσης
 3. Εκκινείται η λειτουργία διάσωσης VAIO Care
 4. Υπάρχουν 6 επιλογές τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε:
  1. Αποκατάσταση ή συντήρηση του συστήματός σας [F10]
   Αυτή η επιλογή επιτρέπει στο χρήστη να εκτελέσει μια αποκατάσταση του συστήματος στην εργοστασιακή κατάσταση
  2. Εκκίνηση από μέσα (συσκευή USB/οπτικός δίσκος) [F11]
   Αυτή η επιλογή επιτρέπει στο χρήστη να πραγματοποιήσει εκκίνηση από ένα CD/DVD ή από μια συσκευή USB
  3. Έναρξη BIOS [F2]
   Αυτή η επιλογή επιτρέπει στο χρήστη να εισέλθει στο BIOS και να πραγματοποιήσει τροποποιήσεις στο σύστημά του
  4. Τερματισμός λειτουργίας [F4]
   Αυτή η επιλογή τερματίζει τη λειτουργία του προσωπικού υπολογιστή
  5. Έναρξη των Windows [Esc]
   Αυτή η επιλογή επιτρέπει στο χρήστη να πραγματοποιήσει εκκίνηση στα Windows
  6. Επιλογή γλώσσας [F1]
   Αυτή η επιλογή επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει διαφορετική γλώσσα
 5. Επιλέξτε “Recover or maintain your System [F10]” (Αποκατάσταση ή συντήρηση του συστήματός σας)
 6. Επιλέξτε τη διάταξη πληκτρολογίου στο μενού “Choose your keyboard layout” [Επιλογή διάταξης πληκτρολογίου]
 7. Επιλέξτε “Troubleshooter” [Πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων] στο μενού “Choose an option” [Κάντε μια επιλογή]
 8. Επιλέξτε “Recovery and maintenance” [Αποκατάσταση και συντήρηση] στο μενού “Troubleshoot” [Αντιμετώπιση προβλημάτων]
 9. Επιλέξτε “Windows 8” στο μενού “Recovery Tool” [Εργαλείο αποκατάστασης]
 10. Εμφανίζεται το μενού λειτουργίας διάσωσης VAIO Care
 11. Επιλέξτε “Start recovery wizard” [Έναρξη οδηγού αποκατάστασης]
 12. Επιλέξτε “Skip rescue” [Παράλειψη διάσωσης]
 13. Επιλέξτε “Yes, I’m sure.” [Ναι, είμαι βέβαιος] και κατόπιν επιλέξτε “Start recovery” [Έναρξη αποκατάστασης]