Αναγνωριστικό άρθρου : S700023449 / Τελευταία τροποποίηση : 12/07/2018

Πώς να συνδεθείτε σε ευρυζωνικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας μέσω του OneClick Internet (Windows 7)

  βαθμός δυσκολίας Βαθμός δυσκολίας:
  Μέσος
  απαιτούμενος χρόνος Απαιτούμενος χρόνος:
  Ενασχόληση 10-15 λεπτών

  Αυτό το άρθρο παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες για το λογισμικό διαχείρισης συνδέσεων WebToGo® OneClick Internet για Windows 7 και αφορά μόνο τις μονάδες που διαθέτουν υπομονάδα 3G/LTE.


  Εδώ μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες σχετικά με την ασύρματη σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω WWAN.

  1. Εκκινήστε το OneClick Internet [κάντε κλικ στο Start > All Programs > OneClick Internet (Έναρξη - Όλα τα προγράμματα - OneClick Internet)].

  2. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN της δικής σας κάρτας SIM αν σας ζητηθεί και κάντε κλικ στο OK.


  3. Περιμένετε μέχρι το πρόγραμμα να ανιχνεύσει το δίκτυό σας.

  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Connect (Σύνδεση) για έναρξη της σύνδεσης.
  5. Έχετε πλέον συνδεθεί. Αν θέλετε να περιηγηθείτε στο Διαδίκτυο, μπορείτε να εκκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο.


  6. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η σύνδεση WWAN, κάντε κλικ στο κουμπί Disconnect (Αποσύνδεση) στο OneClick Internet.

  Σημείωση: Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε, κάντε κλικ στο κουμπί Settings (Ρυθμίσεις) στο OneClick Internet. Στην καρτέλα Profile (Προφίλ), βεβαιωθείτε ότι έχουν διαμορφωθεί οι σωστές ρυθμίσεις για το δίκτυό σας. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για πληροφορίες. Για βοήθεια σχετικά με το OneClick Internet, κάντε κλικ στο κουμπί Help (Βοήθεια) μέσα από αυτό το πρόγραμμα.