Αναγνωριστικό άρθρου : S700023448 / Τελευταία τροποποίηση : 12/07/2018

Πώς γίνεται χρήση του ενσωματωμένου δικτύου WWAN

  Η τεχνολογία WWAN (Wireless Wide Area Network – Ασύρματο δίκτυο ευρείας περιοχής), που ονομάζεται επίσης ευρυζωνικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, παρέχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω ενός δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Έχετε τα πλεονεκτήματα του κανονικού ευρυζωνικού δικτύου, όπως ADSL ή καλωδιακό δίκτυο, καθώς και τα πλεονεκτήματα της ασύρματης φορητότητας.

  βαθμός δυσκολίας Βαθμός δυσκολίας:
  Μέσος
  απαιτούμενος χρόνος Απαιτούμενος χρόνος:
  Ενασχόληση 15-30 λεπτών

  Πίνακας περιεχομένων


  Τι χρειάζεστε προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο WWAN

      Μόντεμ WWAN

  Αν το δικό σας VAIO διαθέτει ένα ενσωματωμένο μόντεμ WWAN, δεν χρειάζεται άλλος εξοπλισμός για τη ρύθμιση μιας σύνδεσης ευρυζωνικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Αν δεν είστε βέβαιοι αν το δικό σας VAIO διαθέτει ενσωματωμένη υπομονάδα WWAN, ελέγξτε τις διαδικτυακές προδιαγραφές για το δικό σας μοντέλο.
  (Σημείωση: Αν το δικό σας VAIO δεν διαθέτει ενσωματωμένο μόντεμ WWAN, μπορείτε να αγοράσετε έναν εξωτερικό προσαρμογέα WWAN για π.χ. μονάδα USB μόντεμ 3G. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για πληροφορίες και υποστήριξη.)

      Κάρτα SIM

  Προκειμένου να λειτουργήσει το δίκτυο WWAN, χρειάζεστε μια κάρτα SIM που είναι ενεργοποιημένη για δεδομένα. Αν δεν διαθέτετε μια έγκυρη κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για πληροφορίες και αγορά.

      Λογισμικό διαχείρισης συνδέσεων WWAN

  Το λογισμικό διαχείρισης συνδέσεων WWAN που είναι προεγκατεστημένο στο δικό σας VAIO ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο VAIO που διαθέτετε και τη χώρα όπου αγοράστηκε. Η επιλογή του λογισμικού διαχείρισης συνδέσεων που πρέπει να χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από τον τύπο κάρτας SIM που διαθέτετε:
  • Αν το δικό σας VAIO διαθέτει προεγκατεστημένο το WebToGo® OneClick Internet, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το γενικό λογισμικό διαχείρισης συνδέσεων με οποιαδήποτε κάρτα SIM, από οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Συνδέσεις δικτύου των Windows 7 για να ρυθμίσετε τη σύνδεση WWAN.
  • Αν ο φορητός σας υπολογιστής διαθέτει προεγκατεστημένο κάποιο λογισμικό διαχείρισης συνδέσεων που είναι ειδικό για τον πάροχο υπηρεσιών (για π.χ. Orange® Internet EveryWhere, Vodafone® Mobile Connect κ.λπ.), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το λογισμικό διαχείρισης συνδέσεων μόνο με κάρτα SIM του ίδιου παρόχου υπηρεσιών. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα SIM διαφορετικού παρόχου υπηρεσιών, χρησιμοποιήστε τις Συνδέσεις δικτύου των Windows 7 για να ρυθμίσετε τη σύνδεση WWAN.

  Σημείωση:
  • Αν έχετε πραγματοποιήσει υποβάθμιση του φορητού σας υπολογιστή σε Windows XP, χρησιμοποιήστε το OneClick Internet. Αυτό το λογισμικό διαχείρισης συνδέσεων περιλαμβάνεται στο πακέτο υποβάθμισης στα XP που είναι διαθέσιμο στην ενότητα λήψεων των Windows XP για το δικό σας μοντέλο VAIO. 
  • Δεν συνιστούμε τη χρήση οποιουδήποτε λογισμικού διαχείρισης συνδέσεων που δεν παρέχεται από τη VAIO, καθώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα λειτουργεί με το ενσωματωμένο μόντεμ WWAN.

  Πώς να τοποθετήσετε την κάρτα SIM

  Η υποδοχή κάρτας SIM του φορητού σας υπολογιστή βρίσκεται στο διαμέρισμα μπαταρίας. Προχωρήστε ως εξής για να τοποθετήσετε μια κάρτα SIM. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το μοντέλο VAIO που διαθέτετε για περισσότερες λεπτομέρειες.
  1. Απενεργοποιήστε το φορητό σας υπολογιστή
  2. Αφαιρέστε την μπαταρία
  3. Τοποθετήστε την κάρτα SIM με την πλευρά τυπωμένου κυκλώματος προς τα κάτω στην υποδοχή κάρτας SIM του φορητού υπολογιστή
  4. Τοποθετήστε ξανά την μπαταρία και βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί και έχει ασφαλίσει σωστά
   (Σημείωση: Το δίκτυο WWAN δεν λειτουργεί αν η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.)

  Πώς να ενεργοποιήσετε το δίκτυο WWAN στα Windows 7

  1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης WIRELESS έχει ρυθμιστεί στη θέση ON.  (Αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το διακόπτη WIRELESS στο φορητό σας υπολογιστή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το μοντέλο VAIO που διαθέτετε.)
  2. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι σωστά τοποθετημένη στο φορητό σας υπολογιστή. Το δίκτυο WWAN δεν λειτουργεί αν η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί (σωστά).
  3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του VAIO Smart Network () στην περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμής εργασιών των Windows. [Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο Start > All Programs > VAIO Control Center > Network Connections > VAIO Smart Network > Advanced (Έναρξη - Όλα τα προγράμματα - VAIO Control Center - Συνδέσεις δικτύου - VAIO Smart Network - Για προχωρημένους).]
  4. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Wireless WAN (Ασύρματο δίκτυο WAN) είναι ενεργοποιημένη. (Για βοήθεια σχετικά με το VAIO Smart Network, κάντε κλικ στο κουμπί ‘?’ μέσα από αυτό το πρόγραμμα.)
   

  Πώς να ενεργοποιήσετε το δίκτυο WWAN στα Windows 8

        1. Αν η μονάδα σας διαθέτει διακόπτη WIRELESS, βεβαιωθείτε ότι είναι ρυθμισμένος στη θέση ON. 
        2. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι σωστά τοποθετημένη στο φορητό σας υπολογιστή.
            Ανάλογα με το μοντέλο, το δίκτυο WWAN ενδέχεται να μη λειτουργεί αν η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί (σωστά).
        3. Προσπελάστε την επιλογή "Ασύρματο" στις "Ρυθμίσεις υπολογιστή".

  Ασύρματη πρόσβαση

        4. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή "Κινητό Internet ευρείας ζώνης" είναι ενεργοποιημένη.

  Ενεργοποιημένη επιλογή κινητού Internet ευρείας ζώνης


  Ειδικές οδηγίες για λογισμικό διαχείρισης συνδέσεων

  Πώς να συνδεθείτε σε ευρυζωνικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας μέσω του OneClick Internet (Windows 7)

  Πώς να συνδεθείτε σε ευρυζωνικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας μέσω του OneClick Internet (Windows 8)

  Ρύθμιση δικτύου WWAN με τις Συνδέσεις δικτύου των Windows 7