Αναγνωριστικό άρθρου : S700023450 / Τελευταία τροποποίηση : 12/07/2018

Πώς να ρυθμίσετε ένα δίκτυο WWAN με συνδέσεις δικτύου Windows 7

  βαθμός δυσκολίας Βαθμός δυσκολίας:
  Μέσος
  απαιτούμενος χρόνος Απαιτούμενος χρόνος:
  Ενασχόληση 10-15 λεπτών

  Σημείωση:  αυτό το άρθρο παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες για τη ρύθμιση του δικτύου WWAN με τη χρήση των Συνδέσεων δικτύου των Windows 7.
  Μια γενική επισκόπηση της ρύθμισης παραμέτρων του WWAN  υπάρχει εδώ.


  Για τη ρύθμιση μιας σύνδεσης WWAN για πρώτη φορά

  1. Ανοίξτε το παράθυρο Connect to a Network (Σύνδεση με το Δίκτυο), κάνοντας δεξί κλικ στο εικονίδιο του δικτύου (  ή  ) στην περιοχή ειδοποιήσεων.
  2. Επιλέξτε το ευρυζωνικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Connect (Σύνδεση). (Το ευρυζωνικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ενδέχεται να εμφανιστεί την πρώτη φορά ως Unnamed Network [Ανώνυμο δίκτυο]).

  3. Εάν υπάρξει σχετική παρότρυνση, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Continue (Συνέχεια).

  4. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις Autoconnect (Αυτόματη σύνδεση) που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Continue (Συνέχεια).  

  5. Ενδέχεται να εμφανιστεί ένα σφάλμα σχετικά με λανθασμένο APN

  6. Κάντε κλικ στο Close (Κλείσιμο)
  7. Ανοίξτε το παράθυρο Connect to a Network (Σύνδεση με το Δίκτυο), κάνοντας δεξί κλικ στο εικονίδιο του δικτύου (  ή  ) στην περιοχή ειδοποιήσεων.
  8. Κάντε δεξί κλικ στο ευρυζωνικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, κάντε κλικ στο Properties (Ιδιότητες).

  9. Κάντε κλικ στην καρτέλα Profile (Προφίλ) και πληκτρολογήστε τη σωστή ρύθμιση APN για το ευρυζωνικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Εάν έχετε οποιανδήποτε ερώτηση σχετικά με αυτό, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
   

  Για σύνδεση με το δίκτυο WWAN

  1. Ανοίξτε το παράθυρο Connect to a Network (Σύνδεση με το Δίκτυο), κάνοντας δεξί κλικ στο εικονίδιο του δικτύου (  ή  ) στην περιοχή ειδοποιήσεων.
  2. Κάντε κλικ στο όνομα του ευρυζωνικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Connect (Σύνδεση).
  3. Πληκτρολογήστε το PIN σας, αν είναι απαραίτητο και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

  Για αποσύνδεση μιας σύνδεσης δικτύου WWAN

  1. Ανοίξτε το παράθυρο Connect to a Network (Σύνδεση με το Δίκτυο), κάνοντας δεξί κλικ στο εικονίδιο του δικτύου (  ή  ) στην περιοχή ειδοποιήσεων.
  2. Κάντε κλικ στο όνομα του ευρυζωνικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Disconnect (Αποσύνδεση).