Αναγνωριστικό άρθρου : S700023396 / Τελευταία τροποποίηση : 12/07/2018

Τι να κάνετε σε περίπτωση υλικής ζημιάς

  Αυτό το άρθρο παρέχει μερικές οδηγίες για την αποφυγή ζημιών, και σας ενημερώνει τι μπορείτε να κάνετε σε μια τέτοια περίπτωση.
  difficulty rating Βαθμός δυσκολίας:
  Πολύ εύκολο
  time needed Απαιτούμενος χρόνος:
  μη σχετικό

  A. Πώς να αποφύγετε την υλική ζημιά

  Πιθανόν φθάσατε σε αυτό το άρθρο επειδή το VAIO σας υπέστη υλική ζημιά. Επιτρέψτε μας να σας δώσουμε μερικές συμβουλές, για να αποφύγετε την πλειοψηφία των αιτιών υλικής ζημιάς:

  • Κρατήστε τον υπολογιστή ασφαλές από εξωτερικές συνθήκες όπως πίεση, υγρασία, παιδιά, ζώα, αιχμηρά αντικείμενα.
  • Μην τρώτε ή μην πίνετε κοντά στον υπολογιστή.
  • Να είστε προσεκτικοί με τον φορητό σας - διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες εργονομίας και ασφάλειας που παρέχονται στα έγγραφα σας.
  • Σιγουρευτείτε ότι ο υπολογιστής είναι εκτός λειτουργίας, ή σε αδρανοποιήση κατά τη μεταφορά. Κλονισμοί μπορούν να βλάψουν έναν σκληρό δίσκο εν λειτουργία.


  B.Τι γίνεται όταν τελικά υπέστη υλική ζημιά

  Παρακαλώ λάβετε υπόψη σας ότι μέσα στο πλαίσιο των όρων της εγγύησής σας, η εγγύηση δεν καλύπτει υλική ζημιά.

  Όταν έρχεστε σε επαφή με την ομάδα υποστήριξης VAIO, μια πρώτη εκτίμηση που μπορεί να σας δωθεί είναι το πόσο μπορεί να σας κοστίσει η ζημιά. Μόλις φθάσει το VAIO στο κέντρο επισκευής, αξιολογείται η ζημιά και κοστολογείται η επισκευή.

  Εάν πιστεύετε ότι η ζημιά στο VAIO σας δεν προκλήθηκε από εξωτερικούς παράγοντες, αυτό θα ελεγθεί στο κέντρο επισκευής. Θα ενημερωθείτε για το συμπέρασμα αυτού του ελέγχου, και βασιζόμενοι στον έλεγχο μπορείτε να αποφασίσετε πώς θέλετε να προχωρήσετε.
  Εάν ο έλεγχος δείξει ότι η βλάβη καλύπτεται από την εγγύηση, το VAIO θα επισκευαστεί και θα επιστραφεί σε σας χωρίς περαιτέρω επικοινωνία μαζί μας.