Αναγνωριστικό άρθρου : S700023376 / Τελευταία τροποποίηση : 30/10/2012

Windows 8 - Τι είναι το SmartScreen

  Τι είναι το SmartScreen


  Το φίλτρο SmartScreen έχει σχεδιαστεί ώστε να σας προειδοποιεί αν η διαδικτυακή τοποθεσία που επισκέπτεστε παριστάνει κάποια άλλη διαδικτυακή τοποθεσία ή περιέχει απειλές για τον υπολογιστή σας.

  Πώς να ενεργοποιήσετε το SmartScreen

  1)    Εκκινήστε τον Internet Explorer της επιφάνειας εργασίας
  2)    Πατήστε το πλήκτρο “ALT”
  3)    Κάντε κλικ στο “Εργαλεία”
  4)    Επιλέξτε “Φίλτρο SmartScreen”
  5)    Επιλέξτε “Ενεργοποίηση φίλτρου SmartScreen”
  6)    Επιλέξτε “Ενεργοποίηση φίλτρου SmartScreen”

  Πώς να ελέγξετε μια συγκεκριμένη διαδικτυακή τοποθεσία

  1)    Εκκινήστε τον Internet Explorer της επιφάνειας εργασίας
  2)    Πατήστε το πλήκτρο “ALT”
  3)    Κάντε κλικ στο “Εργαλεία”
  4)    Επιλέξτε “Φίλτρο SmartScreen”
  5)    Επιλέξτε “Έλεγχος αυτής της τοποθεσίας Web”
  6)    Επιλέξτε “OK”
  7)    Εμφανίζονται τα αποτελέσματα αν η διαδικτυακή τοποθεσία είναι ασφαλής ή όχι

  Πώς να αναφέρετε μια μη ασφαλή διαδικτυακή τοποθεσία

  1)    Εκκινήστε τον Internet Explorer της επιφάνειας εργασίας
  2)    Πατήστε το πλήκτρο “ALT”
  3)    Κάντε κλικ στο “Εργαλεία”
  4)    Επιλέξτε “Φίλτρο SmartScreen”
  5)    Επιλέξτε “Αναφορά μη ασφαλούς τοποθεσίας Web”
  6)    Εισαγάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες και επιλέξτε “Υποβολή”