Αναγνωριστικό άρθρου : S700023457 / Τελευταία τροποποίηση : 20/09/2012

Οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με το Τablet δεν περιλαμβάνουν δεδομένα τοποθεσίας


    Οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με το Τablet δεν περιλαμβάνουν δεδομένα τοποθεσίας    Προκειμένου να προσθέσετε πληροφορίες τοποθεσίας όταν τραβάτε φωτογραφίες, η λειτουργία GPS πρέπει να είναι ενεργοποιημένη ή το Τablet σας πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο.