Αναγνωριστικό άρθρου : S700023463 / Τελευταία τροποποίηση : 20/09/2012

Ειδοποίηση για τη χρήση των καρτών μνήμης SDXC/microSDXC και της μορφής exFAT με συσκευές Sony Tablet

  Ειδοποίηση για τη χρήση των καρτών μνήμης SDXC/microSDXC και της μορφής exFAT με συσκευές Sony Tablet


    
  Σας πληροφορούμε ότι οι συσκευές Sony Tablet της σειράς S/P δεν υποστηρίζουν τις κάρτες μνήμης SDXC/microSDXC και τη μορφή exFAT.

  Όταν μια κάρτα μνήμης που έχει διαμορφωθεί στη μορφή exFAT (*2) τοποθετείται στην υποδοχή κάρτας μνήμης SD/microSD, καταστρέφονται τα δεδομένα στην κάρτα μνήμης. Φροντίστε να μη χρησιμοποιείτε κάρτες μνήμης που έχουν διαμορφωθεί στη μορφή exFAT.

  Επιπλέον, τα δεδομένα καταστρέφονται και όταν μια συσκευή που έχει διαμορφωθεί στη μορφή exFAT συνδέεται στην υποδοχή USB (Micro-AB) των συσκευών Sony Tablet της σειράς S. (*3)

  (*1) Οι κάρτες μνήμης SDXC/microSDXC ρυθμίζονται στη μορφή exFAT από το σημείο πώλησης.
  (*2) Εκτός από τις κάρτες μνήμης SDXC/microSDXC, οι συσκευές Sony Tablet της σειράς S/P δεν υποστηρίζουν άλλες κάρτες μνήμης και άλλα μέσα εγγραφής που χρησιμοποιούν τη μορφή exFAT.
  (*3) Όταν μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή στην οποία είναι τοποθετημένη μια κάρτα μνήμης SDXC/microSDXC (κάρτα μνήμης που έχει διαμορφωθεί στη μορφή exFAT) συνδέεται στην κύρια μονάδα των συσκευών Sony Tablet της σειράς S μέσω της υποδοχής USB (Micro-AB), καταστρέφονται τα δεδομένα στην κάρτα μνήμης της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής.