Αναγνωριστικό άρθρου : S700023456 / Τελευταία τροποποίηση : 20/09/2012

Οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με το Τablet είναι θολές ή περιλαμβάνουν αναλαμπές


    Οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με το Τablet είναι θολές ή περιλαμβάνουν αναλαμπές

    Μην αγγίζετε τους φακούς της ενσωματωμένης κάμερας. Αν οι φακοί λερωθούν ή γρατσουνιστούν, ενδέχεται να επηρεαστεί η ποιότητα της εικόνας.

    Μην αφήνετε άμεσο ηλιακό φως να εισέλθει στους φακούς της ενσωματωμένης κάμερας, ανεξάρτητα από την κατάσταση λειτουργίας της συσκευής Τablet.

    Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία στην κάμερα.