Αναγνωριστικό άρθρου : S700023459 / Τελευταία τροποποίηση : 20/09/2012

Γιατί το Τablet μου προσφέρει λιγότερο χώρο αποθήκευσης από αυτόν που αναφέρεται στις προδιαγραφές;

  Γιατί το Τablet μου προσφέρει λιγότερο χώρο αποθήκευσης από αυτόν που αναφέρεται στις προδιαγραφές;

  Ο χώρος αποθήκευσης του Τablet χωρίζεται σε διαφορετικές περιοχές για το ίδιο το Android, για τις εφαρμογές και για τα δεδομένα χρήστη όπως βίντεο, μουσική και φωτογραφίες. Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω.

  1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε Apps (Εφαρμογές).
  2. Πατήστε Settings (Ρυθμίσεις) και κατόπιν Storage (Χώρος αποθήκευσης).
  3. Εδώ θα βρείτε να παρατίθενται δύο διαφορετικές περιοχές αποθήκευσης:
   1. Internal Storage (USB Storage)
    Περίπου 9 GB ή 24 GB για τις εκδόσεις 16 GB και 32 GB του Τablet αντίστοιχα.
    Σε αυτή την περιοχή αποθηκεύονται τα δεδομένα χρήστη, τα οποία μπορούν να προσπελαστούν από έναν υπολογιστή μέσω καλωδίου USB.
   2. Internal Storage (Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης) - Συνολικός χώρος 3,94 GB
    Σε αυτή την περιοχή αποθηκεύονται οι εφαρμογές Android.
    Σημείωση: Ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε κύλιση προς τα κάτω για να το δείτε αυτό.
   Δεν παρατίθενται τα εξής:
   1. το ίδιο το λειτουργικό σύστημα Android, το οποίο απαιτεί χώρο περίπου 2 GB.
   2. η διαφορά μετατροπής ανάμεσα στην ανεπεξέργαστη χωρητικότητα αποθήκευσης που εμφανίζεται στις προδιαγραφές σύμφωνα με τα πρότυπα της βιομηχανίας μέσων εγγραφής και τη μορφοποιημένη χωρητικότητα αποθήκευσης που υποδεικνύεται από το λειτουργικό σύστημα. 
    Σημείωση: Η βιομηχανία μέσων εγγραφής ακολουθεί το δεκαδικό σύστημα με επιστημονικά προθέματα, όπως "κιλό" για 1000, "μέγα" για ένα εκατομμύριο και "γίγα" για ένα δισεκατομμύριο. Η βιομηχανία της πληροφορικής ακολουθεί το δυαδικό σύστημα και χρησιμοποιεί τα ίδια προθέματα με διαφορετικό ορισμό, όπου το 1 KB είναι 1.024 byte, το 1 MB είναι 1.048.576 byte και το 1 GB είναι 1.073.741.824 byte.