Αναγνωριστικό άρθρου : S700023363 / Τελευταία τροποποίηση : 30/10/2012

Windows 8 - Πώς να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ελέγχου με κινήσεις

  Πώς να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ελέγχου με κινήσεις


  1. Μεταβείτε στην επιφάνεια εργασίας
  2. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο VAIO Gesture Control
  3. Επιλέξτε “VAIO Gesture Control Settings” [Ρυθμίσεις ελέγχου με κινήσεις VAIO]
  4. Επιλέξτε “Advanced Settings” [Ρυθμίσεις για προχωρημένους]
  5. Προσαρμόστε την ευαισθησία της κάμερας σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας στην ενότητα “Gesture control settings” [Ρυθμίσεις ελέγχου με κινήσεις]