Αναγνωριστικό άρθρου : S700023370 / Τελευταία τροποποίηση : 30/10/2012Εκτύπωση

Windows 8 - Πώς να ενεργοποιήσετε το Bluetooth

  Πώς να ενεργοποιήσετε το Bluetooth


  1. Εμφανίστε το μενού συμβόλων τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού στην επάνω ή στην κάτω δεξιά γωνία
  2. Επιλέξτε “Ρυθμίσεις”
  3. Επιλέξτε “Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή”
  4. Επιλέξτε την κατηγορία “Ασύρματο”
  5. Κάντε κλικ στο διακόπτη για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth