Αναγνωριστικό άρθρου : S700023435 / Τελευταία τροποποίηση : 20/05/2010

Αλλαγή των ρυθμίσεων του πληκτρολογίου με οπισθοφωτισμό

  βαθμός δυσκολίας Βαθμός δυσκολίας:
  Εύκολο
  απαιτούμενος χρόνος Απαιτούμενος χρόνος:
  ενασχόληση 5 λεπτών


  Εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει πληκτρολόγιο με οπισθοφωτισμό, μπορείτε να ρυθμίσετε το φωτισμό του πληκτρολογίόυ έτσι ώστε να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται αυτόματα, ανάλογα με την ένταση του φωτισμού περιβάλλοντος.

  Επιπλέον, μπορείτε να ορίσετε μια χρονική περίοδο για απενεργοποίηση του οπισθοφωτισμού του πληκτρολογίου, μετά από αδράνεια ενεργειών στο πληκτρολόγιο.

  Για αλλαγή των ρυθμίσεων του πληκτρολογίου με οπισθοφωτισμό
  1. Κάντε κλικ στο Start (Έναρξη), All Programs (Όλα τα προγράμματα) και VAIO Control Center.
  2. Κάντε κλικ στο Keyboard and Mouse (Πληκτρολόγιο και Ποντίκι) και στο Backlit KB.


  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένταση του φωτός στο περιβάλλον μετράται από τον αισθητήρα φωτός περιβάλλοντος. Εάν αποκλειστεί ο αισθητήρας φωτός περιβάλλοντος ενδέχεται να ενεργοποιηθεί ο οπισθοφωτισμός του πληκτρολογίου.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Το πλήκτρο διαστήματος είναι το μόνο πλήκτρο που δεν διαθέτει οπισθοφωτισμό.